Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları

Anlamalı boşanma davası şartları listesinde ilk sırada evliliğin bir yılını doldurmuş olması kuralı gelir. . Eğer taraflar bir yıldan daha az süredir evli ise anlaşmalı şekilde boşanma davası açamazlar. Anlaşmalı boşanmanın diğer şartı ise taraflar boşanma, nafaka, mal paylaşımı, velayet vb. Hususlarda anlaşmış olmasıdır.

Taraflar her konuda anlaşmış iseler hazırlamış oldukları anlaşmalı boşanma protokolünü mahkemeye sunarlar. Anlaşmalı boşanmada protokol düzenlenirken bir avukattan yardım alınması hak kaybına uğramanızın önüne geçecektir. A

nlaşmalı boşanma davasında hakimin yetkileri kısıtlıdır. Taraflar protokolde yer alan hususları kabul ettiklerini hakime huzurunda beyan ettikten sonra dava tek celsede sonuçlanmaktadır. Fakat çocukla kişisel ilişki hususunda hakimler protokole müdahale edebilmektedirler.

Özellikle Ankara’da anlaşmalı boşanma davası sırasında hakimler sık sık kişisel ilişkiye müdahale etmekte ve bu hususun kendilerine bırakılmasını istemektedirler. Alınacak avukat yardımı ile hakimin bu müdahalesinin önüne geçilebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Anlaşmalı boşanma davası şartları sağlandıktan sonra dava açılabilir. Boşanma davası Ankara aile mahkemesine hitaben yazılan bir dilekçe ile açılır. Anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma dilekçesiyle birlikte mahkemeye sunulmalıdır. Ayrıca bu dilekçe H.M.K.’nın öngördüğü dava dilekçesi şartlarını da içermelidir. Aksi takdirde dava dilekçesi mahkeme tarafından kabul görmeyecektir. Anlaşmalı boşanma davası tevzi edildikten sonra ilgili mahkemeye gönderilecektir.

Dava dosyanız ilgili aile mahkemesine gönderildikten sonra mahkeme kaleminden duruşma günü alınmalıdır. Ankara çok sayıda Aile Mahkemesi olduğu için her mahkemenin yoğunluğu farklı olabilmektedir. Bu sebeple bazı mahkemelerde bir kaç gün içinde duruşma günü alınabilirken bazı mahkemelerde bu süreç biraz daha uzayabilmektedir. Bir boşanma avukatından yardım alınması bu süreci kısaltabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Anlaşmalı boşanma davası şartlarında  en önemli husus anlaşmalı boşanma protokolüdür. Bu protokolün eksiksiz şekilde hazırlanması gereklidir. Bu protokolün bir avukat huzurunda hazırlanması her iki tarafında lehine olacaktır. Genel olarak taraflardan sadece biri bu protokolü kendi lehine olarak bir avukata hazırlatmakta ve diğer tarafa imzalatılmaktadır.

Bu sebeple de protokolü hazırlatan taraf kendi çıkarları doğrultusunda protokol şartlarını belirleyebilmektedir. Bunun önüne geçebilmek için her iki tarafın ortak olarak kararlarını bir avukata izah etmeleri ve avukatın bu istekleri protokol altına almasıdır. Anlaşmalı boşanma davasında protokolünde değiştirilme imkanı bulunmaktadır. Taraflar avukat huzurunda imzalamış oldukları anlaşmalı boşanma protokolünü duruşma sırasında hakim huzurunda değiştirebilirler.

Örneğin Anlaşmalı boşanma davası sırasında kadın, erkeğin soy adını kullanmak istediğini beyan edebilir. Bu durumda hakim bu beyanı tutanağa geçirir ve dava bu şekilde hüküm altına alınır. Anlaşmalı Boşanma Davası avukat yardımı ile açılacak ise anlaşmalı boşanma avukatına Noter ile verilecek Boşanmaya ilişkin özel bir vekalet verilmelidir. Avukat bu vekaletname ile taraflar adına anlaşmalı boşanma davası açabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma avukatı