Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı boşanma davası için sunulması gereken dilekçe örneği aşağıdadır. Söz konusu anlaşmalı boşanma davası dilekçesi örneği bilgilendirme amaçlıdır. Her davaya göre değişebilmektedir. Bu sebeple sadece bu dilekçeyi dikkate alarak dava açılmamalıdır.  Dava açarken hata yapmanız durumunda davanız gereksiz yere uzayabileceği gibi hak kayıplarına uğramanız da mümkündür. Bu sebeple mutlaka anlaşmalı boşanma avukatı yardımı almanızı tavsiye ederim. Ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

ANKARA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :
VEKİLİ :
Avukat ****  – Atatürk Bulvarı 59 Kızılay Ankara
DAVALI :

KONUSU :

MK. 166.md.gereğince boşanma ve müşterek çocuklar ……., ………. velayetlerinin davacı anneye verilmesi taleplerinden ibarettir.

OLAYLAR :
1-Müvekkilem ve davalı …….. tarihinden bu yana evli olup tarafların müşterek üç çocukları bulunmaktadır.

2-Müvekkilem ve davalı arasında son birkaç yıldan beri süregelen şiddetli geçimsizlik mevcuttur. Çocukların hatırı için ve çevrenin de araya girmesi ile taraflar şiddetli geçimsizlik mevcut olduğu halde anlaşmaya çalışmıştır. Fakat son zamanlarda davalı ve müvekkilem arasındaki geçimsizlik tarafların hayatlarını çekilmez hale getirmiştir.

3- Evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır. Taraflar arasındaki evlilik birliği fiilen bitmiştir ve bunun hukuki olarak da tescil edilmesi zorunluluğu doğmuştur.

4-Evlilik birliğinin devamında yarar ve umut görülmediğinden ve evliliğin sürdürülmesinde tarafların hiçbir menfaati kalmadığından işbu dava açılmıştır. Davalı taraf da boşanmayı kabul etmektedir.

5-Taraflar medeni bir şekilde biraraya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra müşterek çocukların velayeti, boşanmanın mali sonuçları, nafaka ve çocuklar ile baba arasındaki şahsi ilişkiyi düzenleyen ve ekte sunulan protokolü birlikte imzalayarak kabul etmişlerdir.

HUKUKİ SEBEPLER : MK 166.md,HUMK ve ilgili kanun hükümleri

DELİLLERİMİZ : Nüfus kayıtları, …….. tarihli protokol,tanık beyanları ve ikamesi mümkün her türlü delil

SONUÇ : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden dolayı,

– MK 166.md.uyarınca tarafların boşanmalarına,
– Reşit olmayan çocukların ……… velayetlerinin davacı anneye verilmesine,
– EKTE SUNULAN PROTOKOLÜN AYNEN HÜKÜM ALTINA ALINMASINA karar verilmesini , yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilemesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili
Av. ****

EK: 1-Onanmış vekaletname örneği

2- Anlaşmalı boşanma protokolü

3- nüfus kayıt örneği

anlasmali-bosanma-davasi-dilekce-ornegi