Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Aile-Boşanma Hukuku Davaları Avukatı Ankara

Boşanma davaları günümüzde en sık karşılan davalardan bir tanesidir. Öyle ki sadece bu davalara bakmakla görevli aile mahkemesi kurulmuştur. Ankara gibi büyük illerde çok sayıda aile mahkemesi görev yapar. Aile mahkemeleri aile-boşanma hukuku davaları alanında uzmanlaştığı çok daha hızlı ve adil yargılama yapmaktadır.

Boşanma Davası Türleri Nelerdir ?

Boşanma davası genel olarak çekişmeli ve anlaşmalı boşanma olarak ikiye ayrılmaktadır. Taraflar bu boşanma davalarının birini seçerek boşabilirler. Biz bir Ankara boşanma avukatı olarak müvekkillerimize en uygun boşanma türünü seçerek hızlı bir şekilde boşanmaları için gerek işlemleri yapıyoruz.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

En sık başvurulan boşanma nedeni şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmadır. Bunun yanında kanunla düzenlenmiş bir takım boşanma nedenleri de mevcuttur. Bunlar, zina, hayata kast ve pek kötü muamale, terk, yüz kızartıcı suç işleme, fiili ayrılık ve akıl hastalığı nedeniyle boşanmadır.

Boşanma Süreci Nasıl İşler ?

Aile ve boşanma hukuku davalarında süreç dava dilekçesinin yazılmasıyla başlar. Dava dilekçesi davanın temelini oluşturduğu için özenle hazırlanmalıdır. Dava açıldıktan sonra dava dilekçesi karşı tarafa tebliğ edilir, sosyal ekonomik durum araştırması yapılır, cevap dilekçesi ve cevaba cevap dilekçesi verilir ve son olarak ön inceleme duruşması yapılır.

Ön inceleme duruşmasından sonra tanıkların dinlenilmesi ve diğer delillerin toplanması sahfasına geçilir. En son olarak ta tarafların esasa ilişkin beyanları sunulur ve dava sonuçlanır. Verilen karar taraflarca temyiz edilmez yada istinaf yoluna başvurulmazsa karar kesinleşir ve ilgili nüfus müdürlüğüne müzekkere gönderilir.

Boşanma Davasını Hangi Taraf Açmalıdır ?

Boşanma davasının hangi tarafın açtığının herhangi bir önemi yoktur. Halk arasında önce dava açan taraf haksız olur gibi bir düşünce vardır. Fakat bu düşünce yanlıştır. Önemli olan açılacak davada kimin kusurlu olduğu ve bu kusurun nasıl ispatlanacağıdır. Bu kapsamda kadının yada erkeğin önce dava açmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Davayı Açmak İçin Avukat Tutmak Gerekli mi ?

Aile-boşanma hukuku davaları açılırken boşanma avukatı yardımı alınması gerekmektedir. Zira bu davalarda çok yüksek miktarda tazminat çıkabilmektedir. Bu tazminata hak kazanabilmek için karşı tarafın kusurun ispatlanması gerekir. Dilekçelerin hazırlanması, tanıklara soru sorulması, nafaka alacağının takibi, davanın ispatlanması gibi hususların avukatsız olarak gerçekleştirilmesi oldukça zordur. Bu sebeple bu davaların avukat yardımı ile açılmasını tavsiye ederim. Konuyla ilgili hukuki desteğe ihtiyacınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

aile-bosanma-hukuku-davalari

 

 

  1. Cemal