Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Yurtdışında Boşanma Türkiyede Tanıtma

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2006/1566
K. 2006/2380
T. 27.2.2006

• BOŞANMA KARARININ TENFİZİ TALEBİ ( Hollanda Mahkemelerinin Boşanmaya İlişkin Kararlarının Türkiye’de Tenfiz Edilebilmesi – Türk Hukukuna Uygunluk Aranmayacağı )

• HOLLANDA MAHKEMESİ’NCE VERİLEN BOŞANMA KARARININ TENFİZİ TALEBİ ( Hollanda Mahkemelerinin Evlilik Hukukuna İlişkin Kararlarının Türk Hukukuna Uygunluk Aranmadan Tenfiz Edilebileceği )

• TENFİZ TALEBİ ( Hollanda Mahkemeleri’nce Verilen Evlilik Hukukuna İlişkin Kararların Türkiye’de Tenfiz Edilebilmesi – Tarafların Türk Hukukunun Uygulanmasını Talep Etmiş Olmaması )

2675/m. 13,34,38

ÖZET : Evlilik Bağına ilişkin kararların tanınması hakkındaki sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda Krallığı katılmıştır. Davalı Hollanda’daki yargılama sırasında Türk Hukukunun uygulanması gerektiği yolunda bir talepte de bulunmamıştır. Bu durumda mahkemece, Hollanda’da verilip kesinleşen boşanma kararının tenfizine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı ( kadın )Hollanda S.Hertogenbosch Mahkemesinde boşanma davası açmış, boşanmaya karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir. Evlilik Bağına ilişkin kararların tanınması hakkındaki sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda Krallığı katılmıştır. Davalı Hollanda’daki yargılama sırasında Türk Hukukunun uygulanması gerektiği yolunda bir talepte de bulunmamıştır. Bu durumda mahkemece tenfiz kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.02.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.