Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Bosanma Kararinin Tanitilmasi ve Tenfizi

 

YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2007/5600
K. 2008/5494
T. 17.4.2008

• TENFİZ ( Yabancı Mahkemenin Türk Hukukunu Uygulamaması veya Yanlış Uygulaması Başlı Başına Kamu Düzenine Açık Aykırılık Oluşturmadığından Engel Teşkil Etmediği )

• YABANCI MAHKEMENİN TÜRK HUKUKUNU UYGULAMAMASI DURUMU ( Yanlış Uygulaması Başlı Başına Kamu Düzenine Açık Aykırılık Oluşturmadığı – Tenfize de Engel Teşkil Etmediği )

• YABANCI UNSURLU DAVALAR ( Türk Hukukunu Uygulamaması veya Yanlış Uygulaması Başlı Başına Kamu Düzenine Açık Aykırılık Oluşturmadığından Tenfize de Engel Teşkil Etmediği )

• KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK ( Yabancı Mahkemenin Türk Hukukunu Uygulamaması veya Yanlış Uygulaması Başlı Başına Kamu Düzenine Açık Aykırılık Oluşturmadığından Tenfize de Engel Teşkil Etmediği )

5718/m.55

ÖZET : Yabancı mahkemenin Türk hukukunu uygulamaması veya yanlış uygulaması başlı başına kamu düzenine açık aykırılık oluşturmaz ve tenfize de engel teşkil etmez. Türk hukuk düzeninin temelini teşkil eden ve kendisinden vazgeçilmeyecek normlarının ihlal edilmesi halinde kamu düzeninin açıkça ihlal edildiğinden söz edilebilir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Tenfizi istenen yabancı mahkeme kararında tarafların müşterek milli hukuku olan Türk hukukunun uygulanmadığı; Türk hukuku uygulansaydı boşanmaya kararı verileceği hususunun yabancı mahkeme tarafından belirlenemediğinden, bu hali ile söz konusu boşanma kararının kamu düzenine, aykırı olduğu gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Yabancı mahkemenin Türk hukukunu uygulamaması veya yanlış uygulaması başlı başına kamu düzenine açık aykırılık oluşturmaz ve tenfize de engel teşkil etmez. Türk hukuk düzeninin temelini teşkil eden ve kendisinden vazgeçilmeyecek normlarının ihlal edilmesi halinde kamu düzeninin, açıkça ihlal edildiğinden söz edilebilir. Davalı, Türk hukukunun uygulanmadığı yahut yanlış uygulandığını ileri sürerek yabancı mahkeme önünde istinaf yahut temyiz yoluna da başvurmamıştır. Bu durum karşısında tenfizin koşulları gerçekleşmiştir. Davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.