Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Yargıtay İçtihatları

Türk hukukunda iki çeşit yargılama vardır. Bunlardan ilki yerel mahkemeler tarafından yapılan genel yargılamadır. İkinici ise Yargıtay ve İstinaf Mahkemesi tarafından yapılan temyiz ve istinaf incelemesidir. Yani yerel mahkeme tarafından verilen kararın yerindelik denetimi incelemesidir. Yargıtay tarafından verilen kararlar zamanla aynı doğrultuda devam ederse bu kararlar Yargıtay içtihatları ismini alırlar.

Yerel mahkeme tarafından verilen karar temyiz edilebilir, yani bir üst mahkemeye gönderilebilir. Karardan memnun olmayan taraf dosyayı temyiz ettiği zaman dosya Yargıtay’a gelmektedir. Yargıtay’daki dosyalarla ilgilinen avukatlara Yargıtay avukatı denilmektedir. Biz Ankara’da görev yaptığımız için taşradan gelen bir çok yanlış kararın düzeltilmesi ve Yargıtay tarafından bozulması işlemi gerçekleştirdik. Bu konuda elimizde referans olarak gösterebileceğimiz pek çok dosya vardır. Eğer davanızla ilgili olarak mahkeme tarafından verilen karardan memnun değilseniz bize ulaşabilirsiniz. Biz dosyanın bozulması için gerekli temyiz işlemlerini sizin adınıza özenle yaparız.

Temyiz Nasıl Yapılır

Yerel mahkeme tarafından verilen karar yerinde değilse süresinde temyiz edilmesi gerekir. Kanun değiştiği için artık temyiz yerine istinaf etmek terimi kullanmak daha doğru olacaktır. Süresi içerisinde kanun yoluna başvurulan karar bir üst mahkeme gider ve orada kanuna uygunluk denetimi yapılır. Bu inceleme yapılırken emsal Yargıtay içtihatları da dikkate alınmalıdır. Temyiz işlemi mutlaka bir avukat yardımı ile yapılmalıdır. Zira zaten yerel mahkeme tarafından verilmiş olumsuz bir karar mevcuttur. Bu durumda uzman bir avukat ancak bu durumu tersine çevirebilir.

Temyiz Nereye Yapılır

Bir karar temyiz etmek yada istinaf etmek istiyorsanız bu kararı veren mahkemeye bir dilekçe ile başvurmanız gerekir. Bu dilekçe ile birlikte dosya bir üst mahkemeye gönderilecektir. Bu dilekçe de kararın neden bozulması gerektiği hukuki dayanakları ile birlikte açıkça belirtilmelidir. Aksi halde herhangi bir sonuç alınması mümkün değildir. Bu dayanaklar hazırlanırken emsal Yargıtay İçtihatları da dikkate alınmalıdır. Bu hukuki dayanakların uzman bir yargıtay avukatı tarafından ileri sürülmesi çok daha faydalı olacaktır. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak veya dosyanızla ilgili hukuk destek almak için bize ulaşabilirsiniz.

ANKARA – Yargıtay, bir evlilikte eşi sevmeyip istememenin kusur olduğuna hükmetti. Konya’da bir çift, boşanma, maddi ve manevi tazminat ve nafaka istemiyle Konya 3. Aile Mahkemesi’nde karşılıklı dava açtı. Yerel mahkeme, koca Faruk A.’nın davasını reddetti. Kocanın itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararı bozdu. Daire, boşanmaya sebep olan olaylarda, ‘kocasını sevmediğini, istemediğini’ söyleyen davacı-davalı kadın Ümmügülsüm A’nın da eşit kusurlu olduğuna hükmetti. 2. Hukuk Dairesi, bu nedenle kocanın da boşanma davasının kabul edilmesi gerekirken reddine karar verilmesini usul ve yasalara aykırı buldu. Ancak yerel mahkeme kararında direnince, dosya bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun gündemine taşındı. Kurul, 2. Hukuk Dairesi’nin bozma kararını yerinde buldu.

yargitay-ictihatlari

  1. Hikmet