Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Vasiyetnamenin İptali

Vasiyetname ölüme bağlı bir tasarruftur. Vasiyetname ile çok ciddi miktarla mal bir kişiye bırakılabileceği için çok sıkı şekil şartlarına tabidir. Bu şartlara uyulmazsa vasiyetnamenin iptali gündeme gelir. Örneğin vasiyetname mutlaka baştan sona el yazısı ile düzenlemelidir. Vasiyetnamenin üzerinde mutlaka tarih, imza ve düzenleme yeri yer almalıdır.

Yasalarımızda yaşlı kişilerden yaptıkları hukuki işlemler sırasında doktor veya heyet raporu alınmasını zorunlu kılan bir hüküm mevcut değildir.

Tapu Kad.Genel Md.lüğünün genelgelerine göre “ Ancak mutlaka akli melekelerinin yerinde olup olmadığını kontrol edici sorular sorulması gerekir. Şüphe halinde doktor raporu istenmelidir. (TKGM 14/Mayıs/2003 tarih, 074/148-1568 sayılı genel emir). Şayet, İstenmeden taraflardan birisi rapor ibraz etmiş ise, değerlendirilir. “

Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 91. maddesi “ilgilinin yaşlılık, hastalık veya dış görünüşü itibariyle yeteneğinden şüphe edilmesi veya bu konuda ihbar ve şikayet bulunması hallerinde temyiz kudretinin varlığı doktor raporu ile saptanır”Yüksek Sağlık Şurasının kararı da bu doğrultudadır.

Avrupa Temel Haklar Şartnamesi’nin 21 md. side yaş nedeniyle ayrımcılığı yasaklamıştır. Önemli olan Noterlerin herhalde kendilerine sorumluluk gelmesin diye yarattıkları fiili uygulama değil, yasa ve yönetmeliklerde yazılı olan düzenlemeler. ulusal ve uluslararası hukuk kurallarıdır.

Vasiyetname Nasıl Düzenlenmeli

Bu durumda , ortada mutlaka heyet veya uzman raporu alınacaktır diye bir zorunluluk bulunmamaktadır. Doktor veya heyet raporu alınması veya alınmaması vasiyetnamenin geçerlilik şartı değildir. Noter rapor almadan da bu işlemi yapabilir. Alınan rapor açılan iptal davasında bir delil olarak değerlendirilir. Vasiyetçinin ayırım gücünün bulunmadığı tanık beyanı , varsa başkaca raporlar , varsa tedavi kayıtları gibi delillerle ispat edilir. Bu deliller Adli Tıp raporunda değerlendirilir. Adli Tıp raporu ile vasiyetçinin işlem tarihinde yaptığı işlemde ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı yönünden sonuca varılır. Aksi halde vasiyetnamenin iptali söz konusu olabilir.

Vasiyetname Nasıl İptali Edilir

Vasiyetname Türk Medeni Kanunu’nun aradığı şartları taşımıyorsa bu durumda vasiyetnamenin iptali için dava açmak gerekir. Vasiyetname düzenleyen kişi vasiyetnameyi eksik düzenlemiş olabilir. Örneğin vasiyetin bir kısmını bilgisayarla yazmış olabilir, tarih atmayı yada düzenleme yerini doldurmayı unutmuş olabilir. Bunun yanında vasiyetname düzenleyen kişinin adli melekeleri yerinde olmayabilir. Bu gibi durumlarda vasiyetname geçersiz olacağından iptal davası açılması gerekir. Bu dava mutlaka iyi bir Ankara miras avukatı yardımı ile açılmalıdır.

  1. Utku