Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Uzlaşma Nedir Nasıl Yapılır, Her Suçta Uzlaşma Mümkün müdür

Uzlaşma nedir nasıl yapılır :Uzlaşma, suçtan mağdur olan kişinin suç şüphelisi ile anlaşması sonucunda ceza kovuşturmasının sona ermesidir. Uzlaşma konusunda CMK’da yapılan değişikli birlikte uzlaştırma yapılabilecek suçların içerisine tehdit, hırsızlık, dolandırıcılık suçları da eklenmiştir. Bu kapsamda bu suçlarla ilgili yapılan kovuşturma ve soruşturma sırasında dosya uzlaştırma bürosuna gönderilecektir. Eğer taraflar uzlaştırmacı huzurunda uzlaşabilirlerse kovuşturmaya yer olmadığı veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilecektir.

Eğer taraflar uzlaşmazlarsa soruşturma sonuçlanacak ve iddianame düzenlenecek ve dava kaldığı yerden devam edecektir. Ankara’da devam eden yargılamalarda tarafların uzlaşması hususunda seçilecek uzlaştırıcılar Ankara barosu ruhsatına sahip avukatlar arasında seçilecektir. Seçilen avukat tarafları uzlaşmaya davet eder. Taraflar uzlaşma teklifine rağmen görüşmeye gelmezlerse uzlaşmayı reddetmiş sayılırlar. Uzlaşma sonucunda uzlaştırmacı avukat bir tutanak düzenler ve bu tutanak taraflarca imzalanır. Bu tutanaklar gizlidir ve herhangi bir davada kullanılması mümkün değildir.

Uzlaşma Nasıl Yapılır?

Soruşturmayı yürüten makamlar taraflara uzlaşma isteyip istemediklerini sorarlar. Her iki taraf da uzlaşma istediğini belirtirse bir uzlaştırmacı tarafından yürütülecek uzlaşma süreci başlar. Taraflar uzlaştırmacı aracılığı ile görüşür ve uzlaşmayı sağlayacak bir sonuca varılırsa, suç şüphelisinin ortaklaşa kararlaştırılan şeyi yapmasıyla uzlaşma süreci tamamlanır, ceza kovuşturması biter. Uzlaşma sürecinde tarafların yanında bir avukat olması çok önemlidir. Zira uzlaşma şartlarının gelecekte ne gibi sonuçlar doğrucağını tarafların idrak edebilmesi mümkün değildir. Bu sebeple uzman bir ceza avukatı eşliğinde uzlaşma sürecine girmek gerekir. Uzlaşma konusunda herhangi bir hukuki yardıma ihtiyacınız olursa bizimle irtibata geçip yardım alabilirsiniz. Böylece uzlaşme nedir nasıl yapılır gibi sorularla uğraşmak durumunda kalmazsınız.

Her Suçta Uzlaşma Mümkün müdür?

Hayır. Uzlaşma ancak kanunda belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda mümkündür. Bu suçlar şunlardır:
• Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suçlar (cinsel saldırı suçları ve etkin pişmanlık hükümleri olan suçlar hariç), hırsızlık, dolandıcılık, tehdit,
• Kasten yaralama suçu (üçüncü fıkrası hariç, TCK madde 86; madde 88),
• Taksirle yaralama (TCK madde 89),
• Konut dokunulmazlığının ihlali (TCK madde 116),
• Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (TCK madde 234),
• Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkrası hariç, TCK madde 239),

uzlasma-nedir-nasil-yapilir