Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Tehdit Suçu

Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde düzenlenmiştir. Tehdit suçunun oluşabilmesi için failin bir başkasına, kendisine ve yakınına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit etmesi gerekmektedir. Tehdit suçunun oluşabilmesi için tehdidin gerçek ve muhtemel olması gerekir.

Gerçekleşmesi mümkün olmayan şeylerden bahisle tehditte bu suç oluşmayacaktır. Tehdit suçunun nitelikli hali mevcuttur. Tehdidin, silahla, imzasız mektupla, birden fazla kişi tarafından veya bir örgütün korkutucu gücünden faydalanarak işlenmesi halinde cezanın üst sınır beş yıla kadar çıkabilmektedir.

Tehdit Suçu Avukatı

Bu sebeple tehdit suçu ciddi bir suçtur. Bu sebeple iyi bir ceza avukatından yardım alınmalıdır. Aksi halde bu suçtan dolayı haksız yere ceza alma ihtimaliniz bulunmaktadır.

Ayrıca tehdit amacıyla öldürme, yaralama veya mal varlığını zarar verme suçu işlenirse ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilmesi mümkündür.

Ülkemizde çok fazla kişi tehdit edilmesine rağmen şikayetçi olmadığı tehditten dolayı ceza davası açılmamaktadır. Zira tehdit suçunun basit hali şikayete tabidir. Bu şikayet süresi altı aydır. Ceza davası devam ederken şikayetten vazgeçmek mümkündür. Şikayetten vazgeçme durumunda davanın düşmesine karar verilecektir. Eğer avukat ile davaya giriyorsanız avukata verdiğiniz vekaletnamede davadan feragat yetkisi olursa avukat sizin adınıza şikayetten vazgeçebilir.

Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit suçu ve ceza Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde düzenlenmiştir.

TCK Madde 106 – (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

2) Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

  1. Handan