Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Tanıma Tenfiz Davasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tanıma ve Tenfiz davalarında Basit Yargılama Usulü uygulanır. Bu davaya 10 gün içerisinde cevap verme zorunluluğu yoktur.Tanıma ve tenfiz davaları hasımlı davalardır. Yabancı mahkeme tarafından verilmiş olan kararda gösterilen diğer taraf davalı konumunda olmalıdır. Her ne kadar hasımsız olarak açıldığına rastlansa da bu uyguluma doğru değildir. Verilen tanıma tenfiz kararı bozulabilir.Tanıma tenfiz davasında , davalı tarafın bilinen adresine meşruhatlı davetiye çıkarılır. Genel uygulama yabancı uyruklu eş tarafından Türkiye’de avukata vekalet verilmesi ve Türk Vatandaşı olan tarafın Türkiye’deki adresine tebligat çıkarılması şeklinde olmaktadır.

Tanıma tenfiz davaları takip edilmesi gereken davalardandır. Davanın tarafları duruşmada bulunmaz ise , H.U.M.K gereği dosya işlemden kaldırılır.Tanıma tenfiz davasının , davalısı yurtdışında ise, davalının adresi araştırılmalıdır. İlan yolu ile tebligat yapılmak suretiyle karar verilemez.Türk Vatandaşının Türkiye’de ikametgahı yoksa , teminat göstermesi gerekir.

Tanıma ve Tenfiz yapılacak yabancı mahkeme kararı verilen ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki karşılıklık anlaşması içerisinde adli yardımlaşma hükmüne yer verilmişse, bu durumda teminat gösterilmesine gerek yoktur.Uluslararası sözleşmede teminattan muafiyet şartı varsa teminat alınmaz. Hakim teminat miktarını kendisi belirler.

Tanıma ve tenfiz davaları Adli Tatilde de görülebilir.Tanıma ve tenfiz davalarında yurtdışında bulunan mahkeme kararı dikkatle yorumlanmalıdır. Türk Mahkemeleri yeni bir işlem tesis edecek şekilde karar veremez. Yabancı mahkeme tarafından verilmiş olan kararın tanınması veya tenfizine karar verebilir. Yabancı mahkeme kararında bulunmadığı halde başkaca bir hükme de yer verilmesi usulsuzdür.Türkiye’de açılmış olan Boşanma Davası daha sonra ıslah edilerek Tanıma veya tefiz davasına çevrilebilir.Yabancı mahkeme kararının tanıma ve tenfizine karar verilmekle , bu karar ilam hükmü kazanır. Türk mahkemeleri tarafından verilmiş bir hüküm gibi işleme konur.Yabancı mahkeme tarafından verilmiş olan boşanma kararı Türkiyede tanıtılana kadar Türk Hukukuna göre evlilik devam eder. Eşlerin evlilikten kaynaklanan tüm hakları Miras , vb. devam eder.