Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Tanıma Tenfiz Davasında Dava Masrafı Ne Kadar Tutar

Yabancı bir ülkede boşanmış olan kişiler bu kararı Türkiye’de geçerli hale getirmek için tanıma tenfiz davası açmalıdır. Peki tanıma tenfiz davasında dava masrafı ne kadar tutar ? Tanıma tenfiz davası masrafları ikiye ayrılır. Bunlardan ilki mahkemeye ödenmesi gereken harç ve gider avansıdır. İkinici olarak da davaya girecek olan tanıma tanıma tenfiz avukatı için bir ücret ödenir.

Eğer tebligat yurtdışına yapılacak bu durumda yukarıda ki masraflara ek olarak bir de yurtdışı tebligat ücreti ödenmelidir. Karşı taraf yabancı ülke vatandaşı ise bu durumda dava dilekçesi ve diğer evrakların o tercümesi yapılması gerekir. Bu tercüme içinde mahkemenin takdir ettiği bir ücret ödenir. Fakat her iki tarafta avukat tutarsa bu durumda yurtdışına tebligat yapılmasına gerek olmadığından yurtdışı tebligat ve tercüme ücreti ödemeye gerek yoktur. Bu da taraflara ciddi bir maddi tasarruf sağlar.

Tanıma tenfiz davasında avukatlık ücretleri sabit değildir. Bu tutar müvekkil ile avukat arasındaki anlaşmaya göre değişir. Fakat belirlenecek olan tutar Ankara Barosu Asgari Ücret Tarifesinden az olamaz. Bu tanıma tenfiz davasında dava masrafı ne kadar tutar sorusunun yanıtı için bizimle iletişime geçebilir ve söz konusu tutarları öğrenebilirsiniz.

Tanıma Tenfiz Nasıl Olur

Tanıma tenfiz davasında dava masrafı ne kadar tutar sorusunun cevabı tanıma tenfiz için gerekli evraklara göre
Tanıma ve Tenfiz Davası açmak için gerekli belgeler:

– Vekaletname Bu vekaletname boşanmaya tanıma ve tenfize yetkilendirilmiş olmak zorundadır.
– Yabancı mahkeme kararı
Davanın karara bağlandığı yabancı ülke mahkemenin kesinleşmiş kararının Türkiye’de yeminli tercüman araılığıyla veya yurtdışı tercümesinin konsolosluk örneğinin bulunması gerekmektedir.
– Apostil şerhi
Apostil şerhi yabancı mahkemenin uluslararası hukuka göre ülkemizde de kabul gören bir mahkemenin olduğunun vesikasıdır.
Apostil şerhi kararı veren yabancı mahkemenin kaleminden alınarak ve konsolosluk tarafından onaylanması gerekmektedir.Mahkeme MasraflarıTanıma ve Tenfiz davalarında başvuru harcı, tebligat gideri gibi cüzzi giderlerle birlikte yemenli tercüme onayı için masraf yapılmaktadır.

Tanıma Tenfiz Davası Süresi

Bu davalarda en çok tebligatın yurtdışına ulaşıp tekrar dönmesi gibi hususlaran dolayı zaman kaybı olmaktadır. Yurtiçinde adresi belli olan taraflar için 3-5 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Taraflardan birinin yurtdışında ve avukatla temsil edilmemesi durumunda 6-10 ayı bulmaktadır.Tanıma ve Tenfiz Davasında bütün hukuki süreci temelde bunlardan ibrettir. Ayrıca detaylı bilgi almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.