Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Almanyada Verilen Boşanma Kararının Tanınması

Almanya’da yaşayan bir çok Türk vatandaşı bulunmaktadır. Bu vatadaşların bir kısmı oranın vatandaşları ile evlenmiştir. Bu evliliklerle yaşanan sorunlar nedeniyle orada boşanan kişilerin Almanyada verilen boşanma kararının tanınması için Türkiye’de tanıma tenfiz davası açması gerekmektedir. Eğer bu dava açılmazsa kişiler Almanya’da boşanmış görünebilir fakat Türkiye’de hala evli olarak görüneceklerdir. Bu durumda yeniden bir evlilik yapmak istediklerinde sorun yaşayacaklardır.

Almanyada boşanmış olan kişiler öncelikle Alman mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararını kesinleştirmelidir. Oradaki karar kesinleşmeden Almandaya verilen boşanma kararının tanınması mümkün değildir. Karar kesinleştikten sonra kararın üzerine apostil şerhi vurdurulmalıdır. Daha sonra söz konusu mahkeme kararı Türkçe’ye tercüme ettirildikten sonra konsolosluk tarafından onaylanmalıdır.

Bu evraklar tamamlandıktan sonra söz konusu kararın Türkiye’de geçerli olabilmesi için Ankara aile mahkemesinde tanıma tenfiz davası açılır. Bu davada taraflar genellikle yurtdışında olduğu için davanın bir avukat yardımı ile takip edilmesi çok önemlidir. Aksi halde ciddi süre kayıpları yaşanabilir.

Almanyada Verilen Boşanma Kararı Türkiye Nasıl Geçerli Olur

Almanya mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararları Türk mahkemelerinin kararı uygun bulması ile geçerli hale gelir. Mahkeme öncelikle Almanya’da verilen kararın bir mahkeme tarafından verilip verilmediğini inceler, daha sonra kararın kesinleşip kesinleşmediğine bakar ve en son olarakta verilen boşanma kararının kamu düzenine aykırı olup olmadığını inceler. Bu inceleme sonucunda herhangi bir eksiklik çıkmazsa mahkeme davanın kabulüne karar verir ve böylece taraflar Türkiye’de de boşanmış olurlar. Eğer boşanan kişi erkekse yeniden evlilik yapabilir. Fakat boşanan kişi kadınsa 300 günlük iddet müddeti süresi beklemesi gerekir.

Almanya Boşanma Tanıma Tenfiz

Almanyada verilen boşanma kararının tanınması için Türkiye’de bir avukata boşanma vekaletnamesi çıkarılması gerekir. Bu vekaletname mutlaka fotoğraflı olmalı ve boşanma konusuna özel yetki içermelidir. Almanyada noterler avukatlara vekalet çıkarmıyorlar orada alman avukatlar için o devlette çalışan avukatla bizdeki yetki belgesi gibi bir belge düzenleyerek kendileri bu belge ile dava açıyorlar yani almanyada avukata noterden vekalet verme gibi işlem yok ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşaları sadece konsolosluk aracılığı ile vekalet ve benzeri işlemlerini yapabiliyorlar yani Türkiyedeki avukata sadece orada konsolosluk aracılığı ile vekalet verebilir.