Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Sigorta Davaları, Sigorta Danışma

Sigorta davaları genellikle trafik kazası sonrası açılan davalardır. Bu davalarda sigorta avukatı yardımı almak gereklidir. Zira bu davalarda dikkat edilmesi gereken pek çok ayrıntı mevcuttur. Örneğin sigorta ile ilgili davalarda 2 yıllık zamanaşımı süresi söz konusudur. Fakat yaralama veya ölüm meydana gelmişse bu süre daha uzun olabilmektedir. Bu tür ayrıntıları insanların bilmesi çok zor olduğundan sigorta avukatından yardım alınması çok önemlidir.

Trafik kazasından kaynaklı olarak sigorta şirketine dava açmadan önce mutlaka yazılı başvuru yapılmalıdır. Bu husus bir dava şartıdır. Sigorta şirketine başvuru yapılmadan dava açılması mümkün değildir. Sigorta davaları açılırken bu hususa çok dikkat edilmelidir. Aksi halde dava usulden reddedilir.

Dava açılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer hususta kazayı yapan şoför ve araç işletenin davalı olarak gösterilmesi hususudur. Karayolları Trafik Kanunu’na göre dava hem sigorta şirketine hemde araç işletene karşı açılabilmektedir.

Sigorta Davası Nasıl Açılır

Kanun: 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununu,
Sigorta: Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasını,
Sigortalı: 4925 sayılı Kanuna göre Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmakla yükümlü olan sigorta ettiren, şehirlerarası ve/veya uluslararası taşımacıyı,
Sigortacı: Türkiye’de Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası Branşı’nda ruhsatı bulunan ve bu sigorta ile sigortalının sorumluluğunu teminat altına alan sigorta şirketini,

Kaza: Karayolu üzerinde hareket halinde olanbir veya birden fazla aracın karıştığı, ölüm, yaralanma ve maddi zararla sonuçlanmış olayı veya duraklamalar da dahil olmak üzere 4925 sayılı Kanuna göre taşımacının sorumluluğunu doğuran ve zarara neden olan olayı,
Zarar: Kaza sonucu yolcunun yaralanmasına, sakatlanmasına veya ölmesine neden olan bedeni zararları,
Hak Sahibi-Zarar Gören: Kaza sonucu, yaralanan veya sakatlanan yolcular ile ölen yolcunun desteğinden yoksun kalanları,

Taşıma: Yolcunun kalkış noktasından varış noktasına götürülmesini,
Taşımacı: 4925 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden yetki belgesi alan ve kendi nam ve hesabına taşımayı bir ücret karşılığında üstlenen gerçek veya tüzel kişiyi,
Kalkış Noktası: Yolcunun taşıta bindiği yeri,
Varış Noktası: Yolcu biletinde gösterilen ve yolcunun götürülmek istendiği yeri,
Yolcu: Taşıtı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında, taşıtta bulunan yolcu biletli kişileri,

Yolcu bileti:Taşımacı ile yolcu arasında akdedilen, 4925 sayılı Kanuna ilişkin yönetmelikte belirtilen şartları ihtiva eden ve yolcuya verilmesi zorunlu olan belgeyi,
Şehirlerarası Taşıma: Herhangi bir ilin herhangi bir noktasından veya yerleşim biriminden başlayıp diğer bir ilin herhangi bir noktasında veya yerleşim biriminde biten taşımayı,
Uluslararası Taşıma: Türkiye’den veya Türkiye’ye karayoluyla; Türkiye üzerinden karayoluyla transit, Türkiye’ye denizyolu, demiryolu ve havayolu ile gelip karayolundan üçüncü ülkelere yapılan taşımaları,
Poliçe: 4925 sayılı Kanuna istinaden akdedilmiş olan sigorta sözleşmesi belgesini,
ifade eder.

Sigorta davaları açılırken bu kavramlara çok dikkat edilmelidir ve mutlaka sigorta avukatı yardımı alınmalıdır.

  1. Emrah