Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Sözleşme Alacakları, Kira Tahliye, Haksız Fiilden Doğan Tazminat

Borçlar hukukunda düzenlenen pek çok konu hayatımıza direk dokunan konularla ilgilidir. Örneğin taraflar arasında düzenelenen her türlü sözleşme ve bu sözleşmeden kaynaklanan sözleşme alacakları borçlar hukukun konusudur. Bunun yanında kira sözleşmesi, kira hukukundan kaynaklanan alacaklar ve kira tahliye gene borçlar hukuku kapsamında ele alınır. Trafik kazası ve benzeri kazalar sonucunda oluşan zararlar yani haksiz fiilden doğan tazminat hususu da borçlar hukunun konusudur.

Borçlar Hukuku

  • Sözleşmeler, sözleşmelerin ademi ifasından doğan davalar,
  • Sözleşmeye dayalı alacakların tahsili ve infazı,
  • Kira tahliye istisna vekalet tellallık sözleşmelerinden doğan davalar,
  • Haksız fiilden (Ölüm ve yaralamadan) doğan tazminat davaları,
  • Basın yolu ile yapılan haksız saldırılara ilişkin tazminat davaları.

Borçlar hukukundan kaynaklanan davalarda görevli mahkeme asliye hukuku mahkemesidir. Davalar genel olarak bu mahkemede açılır. Fakat bazı özel yetki kuralları mevcut olduğu için her davayı ayrı ayrı incelemek gerekir. Bu noktada uzman bir avukat görüşüne ihtiyacınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sözleşme Alacakları

Taraflar arasaında imzalanan sözleşmeler herhangi bir şekil şartına tabi değildir. Taraflar özgür iradeleri ile bu sözleşmeleri imzalamışlarsa sözleşme geçerlidir. Sözleşme alacakları ancak geçerli bir sözleşme söz konusu olursa tahsil edilebilir.  Fakat taşınmaz şatış vaadi, kefalat, alacağın temliki gibi sözleşmelerde bazı özel şekil şartları mevcuttur. Bu yüzden sözleşme yapmadan önce bir avukattan görüş almanızı tavsiye ederim. Biz müvekkillerimize sözleşme imzalamadan önce her türlü hukuki bilgiyi verdiğimiz için müvekkillerin sözleşmeden dolayı zarara uğramasının önüne geçiyoruz. Sizinde bu konuda hukuki desteğe ihtiyacınız olursa bize ulaşabilirsiniz.

Kira Tahliye

Kira sözleşmesinden kaynaklanan davalar günümüzde en sık rastlanılan davalardandır. Bir çok kirasını düzenli ödeyemediği için tahliye davası açılmaktadır. Bu noktada gerek ev sahiplerinin gerekse de kiracıların haklarını bilmesi çok önemlidir. Kira tahliye konusunda pek çok yanlış bilinen bilgi mevcuttur. Örneğin kira sözleşmesi kiracı açısından süresizdir. Yani kiracı sözleşmenin süresi bitti diyerek tahliye edilemez. Bunun gibi pek çok yanlış bilgiden dolayı insanlar mağdur olmaktadır. Bu yüzden kira tahliye konusunda ayrıntılı bilgi için bizimle irtibata geçmenizi tavsiye ediyorum.

Haksız Fiilden Doğan Tazminat

Haksız fiilden kaynaklanan davalarda en çok karşıma trafik kazaları gelmektedir. Trafik kazası sonucunda karşı tarafın aracında meydana gelen hasar veya vucut bütünlüğünü bozan cismani zararların karşılanması gerekir. Bu zararların bir kısmı sigorta şirketi tarafından karşılanır fakat bir kısmını sürücü veya araç sahibi ödemek zorundadır. İnsanlar bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığı için sigorta şirketine başvuru yapmamakta ve mağdur olmaktadır. Biz haksız fiilenden doğan tazminat hususunda müvekkillerimizin haklarını tam olarak alması için gereken tüm başvuruları yapıyoruz ve gerekirse dava yoluyla bu hakların alınmasını sağlıyoruz.

haksiz-fiilden-dogan-tazminat