Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Mal Rejimi Sözleşmesi

Mal rejimi tarafların boşanmalarından sonra evlilik içinde edinilen malların nasıl paylaştırılacağına ilişkin bir kuralları düzenler. Taraflar isterlerse bu konuda mal rejimi sözleşmesi yapabilirler. Bu sözleşmede evlilik içerisinde edinilen malların nasıl paylaştırılacağı ayrıntılı olarak belirlenir. Taraflar boşandıktan sonra bu sözleşmeye göre mallar tasfiye edilir.

Mal rejimiyle ilgili konular oldukça teknik konulardır. Bu yüzden taraflar mal rejimi sözleşmesi yaparken veya mal rejiminden kaynaklı dava açarken mutlaka boşanma avukatından hukuki görüş almalıdır. Konu hakkında ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Eğer taraflar mal rejimi konusunda bir sözleşme yapmaz veya mal ayrılığı rejimini seçmezlerse bu durumda edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olur. Bu durumda evlilik içerisinde 2002 yılından sonra edinilen mallar eşit olarak paylaştırılır. Bu malların edinimi sırasında kimin ne kadar katkı yaptığının bir önemi yoktur.

Mal rejimi tasfiyesi yapılırken kişisel mallar hesaba katılmaz. Örneğin evlilikten önce edinilen taşınmazlar veya arabalar, yada ailen miras kalan mallar eşit olarak paylaşılmaz. O mal daha önce kime aitsa boşanma sonrasında da onda kalmaya devam eder.

Boşanmada Mallar Nasıl Paylaştırılır

Boşanma davası bittikten sonra tarafların edinilmiş mallarının tasfiyesine geçilir. Eğer taraflar malların paylaşımı konusunda anlaşırlarsa bir dava açmaya gerek yoktur. Fakat taraflar malların paylaşımı konusunda çekişme yaşarlarsa bu durumda mal rejiminden kaynaklı bir dava açılması gerekir. Bu durumda hakim malların nasıl paylaştırılacağına karar verir. Taraflar arasında daha önce imzalanmış bir mal rejimi sözleşmesi var ise tasfiye sırasında mutlaka dikkate alınır. Mal rejimi davaları açılırken istenilen miktar üzerinden harç yatırılması gerekir.

Mal Rejimi Sözleşmesi Nasıl Yapılır

4721 sayılı TMK ,yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimini benimsemiştir.Bu rejimin başlangıç tarihi 1 Ocak 2002 ve sonrasındır.Fakat eşler isterlerse notere gidip bu mal rejimin 2002 öncesi evlilik döneminde de geçerli olması için sözleşme yapabilirler.

a) Eşler sözleşmede kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını kararlaştırabilirler.
b) Sözleşmenin tescil ve ilânına ilişkin hükümler kaldırıldığından, bu işlemler yapılmayacaktır.
c) Bu sözleşme örneği, Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanarak başvuruda bulunan ve sözleşmenin başlangıcını evlenme tarihine kadar götürmek isteyen eşlerle ilgilidir.