Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İştirak Nafakası Nedir Nasıl Alınır

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/9434
K. 2011/10093
T. 8.6.2011
• YOKSULLUK VE İŞTİRAK NAFAKASI ( Davalı Kocanın Dosyada Belirlenen Sabit Gelirine Göre Nafakaların Orantısız ve Fazla Olduğu – Daha Uygun Miktarda Hükmedilmesi Gerektiği )
• ORANTISIZ VE FAZLA NAFAKA ( Yoksulluk ve İştirak Nafakası – Davalı Kocanın Dosyada Belirlenen Sabit Gelirine Göre Daha Uygun Miktarda Nafakaya Hükmedileceği )
4721/m.175
ÖZET : Davalı kocanın dosyada belirlenen sabit gelirine göre hükmedilen yoksulluk ve iştirak nafakası orantısız ve fazla olmuştur. Daha uygun miktarda yoksulluk nafakası ile iştirak nafakasına hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm yoksulluk ve iştirak nafakası yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davalı kocanın dosyada belirlenen sabit gelirine göre; hükmedilen yoksulluk ve iştirak nafakası orantısız ve fazla olmuştur. Daha uygun miktarda yoksulluk nafakası ile iştirak nafakasına hükmedilmesi gerekirken; yazılı şekilde karar verilmiş olması isabetsiz olup; bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükümün yukarda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 8.6.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.