Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Velayetin Değiştirilmesi ve Velayetin Kaldırılması

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2007/14840
K. 2007/15361
T. 8.11.2007
• VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Velayetin Davalı Anneye Verildiği/Annenin Çocuğu Davacıya Bıraktığı – Çocuğun Bakımını Davacının Sağladığı ve Çocuğun Davacıda Kalmak İstediğini Beyan Ettiği/Velayetin Değiştirileceği )
• ORTAK ÇOCUĞUN BAKIMI ( Velayetin Davalı Anneye Verildiği/Annenin Çocuğu Davacıya Bıraktığı – Çocuğun Bakımını Davacının Sağladığı ve Çocuğun Davacının Yanında Kalmak İstediğini Beyan Ettiği/Velayetin Değiştirileceği )
• VELAYETİN KALDIRILMASI ( Velayetin Davalı Anneye Verildiği/Çocuğun Bakımını Davacının Sağladığı- Çocuğun Davacının Yanında Kalmak İstediğini Beyan Ettiği /Velayetin Kaldırılması İçin Yeterli Olmadığı )
4721/m.183, 348
ÖZET : Tarafların boşanmalarına yönelik kararda ortak çocuğun velayeti davalı anneye verilmiştir. Annenin çocuğu davacıya teslim ederek çocuğun bakımının davacı tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Ortak çocuğun babası yanında yaşamak istediğini beyan ettiği görülmektedir. Toplanan delillerle ortaya çıkan durum, velayetin kaldırılması şartlarının varlığı için yeterli olmamakla birlikte velayetin değiştirilmesi kararı verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm velayetin kaldırılması ve nafakanın iptali yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Tarafların boşanmalarına yönelik kararda ortak çocuk 1996 doğumlu Safiye Yılmaz’ın velayetinin davalı anneye verilerek hükmün 14.01.2002 tarihinde kesinleştiği görülmüştür.

Ortak çocuğun 07.12.2004 tarihinden itibaren davalı tarafından davacıya teslim edilerek bakımının davacı tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

Ortak çocuğun babası yanında yaşamak istediğini beyan ettiği görülmektedir.

Anne ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi ; ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır bir biçimde savsaklamaları halinde hakim velayet hakkını kaldırabilir. ( T.M.K. md.348 )

Toplanan delillerle ortaya çıkan durum, yukarıda açıklanan şekilde velayetin kaldırılması şartlarının varlığı için yeterli olmamakla birlikte, velayetin değiştirilmesini ( T.M.K.183,349,351. maddeler ) gerektirecek nitelikte bulunduğundan velayetin değiştirilmesine şeklinde karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre nafakanın iptaline yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.11.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.