Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İsim Değiştirme Davası

Bir çok kişi isminden memnun olmadığı için ismini değiştirmek istemektedir. Türk hukuk sisteminde isim değiştirmek için mutlaka isim değiştirme davası açılması gerekir. Mahkeme kararı olmadan isim değiştirmek mümkün değildir. Ayrıca isim değiştirmek için de haklı bir nedenin olması gerekir. Sadece ismimi değiştirmek istiyorum diyerek başvuru yapılırsa mahkeme talebi reddeder. İsim değiştirecek kişi 18 yaşından küçükse davayı velisinin açması gerekir. İsim değiştirme hususu Türk Medeni Kanunu’nun 27. Maddesinde düzenlenmiştir.

MADDE 27.- Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir.

Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur.

Ad değişmekle kişisel durum değişmez.

Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.

İsim değiştirme davalarında tanık dinlenilmesi gerekir. Dinlenecek tanıklar isim değiştirmek isteyen kişinin haklı nedenle isminin değiştirmek istediğini ispatlamak için gereklidir. İsim değiştirme davası bir avukat yardımı ile açılması davanın kazanılma şansını yükseltecektir. Zira bir çok kişi avukatsız olarak dava açtığı için davayı kaybetmektedir. Bu noktada hukuki destek almak için bize ulaşabilirsiniz.

İsim Değiştirme Davası Ne Kadar Sürer

Nüfustan kaynaklanan davaları kanunda ki açık hüküm gereğince asliye hukuk mahkemesinde açılır. Bu dava yetkili mahkeme dava açan kişinin ikametidir. Örneğin Ankara’da ikamet eden birisi davasını Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açmalıdır. Aksi halde yetkisizlik kararı verilir. Asliye hukuk mahkemesinde açılan bir davanın sonuçlanması en az 4-5 ay sürmektedir. Zira bu davada duruşma yapmak zorunludur. Tanıklarında dinleneceğini düşünürsek bu dava ortalama 6 ay gibi bir sürede sonuçlanır. Karar kesinleştikten ve gerekli ilan yapıldıktan sonra kişiler kimliklerini değiştirebilirler.

İsim Değiştirme Nasıl Yapılır

Yukarıda da izah ettiğimiz üzere isim değiştirmek için dava açılması gerekir. İsim değiştirme davası bir dava dilekçesi ile açılır. Bu dava dilekçesi HMK’nın 119. maddesindeki dava dilekçesi şartlarını taşımalıdır. Aksi halde dava dilekçesi kabul edilmez. Dava dilekçesinde ismin neden değiştirilmek istendiği hukuki gerekçeleriyle birlikte belirtilmelidir. Ayrıca bu iddianın nasıl ispatlanacağı da bu dilekçede mutlaka yer almalıdır. Bu işlemler sırasında yapılacak hatalar size süre kaybı yaşatabilir. Bu sebeple bu davanın mutlaka avukat yardımı ile açılmasını tavsiye ederim.

isim-degistirme-davasi

Yorumlar (2)

  1. Kadir
  2. Abdülmuttalip