Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İşe İade Davası

İş Kanunu’nun 18. maddesinin 1.fıkrasına göre, “belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yetersizliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. İş Kanunu’nun gerekçesinde, “İş Kanunu’nun 25.maddesinde belirtilenler kadar ağırlıklı olmamakla birlikte işin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir. Bu nedenle geçerli fesih için söz konusu olabilecek sebepler, işçinin iş görme borcunu kendisinden veya işyerinden kaynaklanan sebeplerle ciddi bir biçimde olumsuz etkileyen hallerdir. Eğer yapılan fesih işlemi geçerli değilse bu durumda işçi işe iade davası açarak işe geri dönebilir. Bu dava mutlaka bir iş hukuku avukatı yardımı ile açılmalıdır. Aksi halde davanız reddedilebilir.

İş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda feshin geçerli nedenlere dayandığını kabul etmek gerekecektir” diye ‘geçerli neden’ kavramı anlatılmaya çalışılmıştır. Buna göre geçerli neden; iş sözleşmesine hemen son vermeyi gerektirecek ağırlıkta olmamakla birlikte, işçinin iş görme borcu üzerinde ciddi bir olumsuz etki doğurarak gerektiği şekilde ifasına olanak vermeyen neden, şeklinde tanımlanabilir.

İşe İade Davası Şartları

İşe davasının kabul edilebilmesi için bir takım şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartlar aşağıda ayrıntılı olarak sayılmıştır. Eğer bu şartlar yerine getirilmez işe iade davası reddedilecektir.

İş Kanunu md 18. iş güvencesinden yararlanma koşullarını belirtmiştir;

1.İşçinin en az 6 aylık kıdeminin olması

2.İşyerinde en az 30 işçi çalışıyor olması

3.İşçinin belli bir konumdaki işveren vekili olmaması

 İşe İade Davası Ne Zaman Açılır

4857 sayılı İş Kanunu’nun gerekçesinde; işletmeye, işyerine ve işe ilişkin nedenler; dış nedenler ve iç nedenler olarak ayrıma tabi tutulmak suretiyle örneklendirilmiş bulunmaktadır. Buna göre; sürüm ve satış olanaklarının azalması, enerji sıkıntısı, ekonomik kriz, piyasadaki genel durgunluk, pazar kaybı, hammadde sıkıntısı gibi nedenler işyeri dışından kaynaklanan nedenler olarak; yeni çalışma yöntemlerinin, yeni teknolojilerin uygulanması, işyerinin daraltılması, bazı bölümlerinin kapatılması, bazı iş türlerinin kaldırılması gibi sebepler iç nedenler olabilir. Ancak bu uygulamaya giderken işverenden beklenen, işyerinde fazla çalışmaları kaldırmak, işçinin rızası ile çalışma sürelerinin kısaltılması ve bunun için mümkün olduğu ölçüde esnek çalışma şekillerinin getirilmesi, işi zamana yayarak, işçileri başka işlerde çalıştırma yollarını arayarak, işçiyi yeniden eğiterek sorunu aşması ve feshe en son çare olarak bakmasıdır. Bu nedenle geçerli sebep kavramına uygun yorum yaparken işveren sürekli olarak fesihten kaçınma imkanının olup olmadığını araştırmalıdır. İşe iade davası ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

ise-iade-davasi

  1. Caner