Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı, süresi belirsiz (bitiş tarihi başlangıçta belli olmayan), sürekli (işin niteliği itibariyle 30 iş gününden fazla süren) hizmet sözleşmelerinin feshinde, haklı bir sebep bulunmadığı halde İş k.m.17 de belirtilen bildirim süresine uymayan tarafça diğer tarafa ödenmesi gereken paradır.

İhbar tazminatı sadece işverenin değil fesih bildirim süresine riayet etmeden işi bırakan işçinin de işverene ödemekle yükümlü olduğu bir tazminat türüdür.

İhbar tazminatı, nitelikçe sadece fesih bildirimi yetkisine muhatap olan ve buna rağmen kendisine önel tanınmayan tarafça istenebilecek haklardandır. İş sözleşmesini sona erdiren taraf, ister işçi olsun ister işveren olsun karşı taraftan ihbar tazminatı isteyemeyecektir. İhbar tazminatının zamanında ödenmemesi nedeniyle açılacak davanın sonunda gecikme süresi için, yasal faizin ödenmesi gerekir.

İhbar Tazminatı Nasıl Alınır

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde, sözleşmenin sona ermesi için durumun diğer tarafa bildirilmesi, ihbar edilmesi gerekir. İş Kanunu m17/2 ‘ye göre, iş sözleşmeleri işi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır. Eğer bu ihbar süresinin ücretinin işçiye ödenmezse işçinin iş mahkemesinde ihbar tazminatı davası açması gerekir. Bu dava işin görüldüğü yerde açılır. Yani işçi Ankara’da çalışıyorsa dava Ankara iş mahkemesinde açılır. Bu davada yapılacak bilir kişi incelemesi sonucunda belirlenen tutar işçiye tazminat olarak ödenir. İşçinin bu süreci kendi başına yürütmesi oldukça zordur. Bu sebeple işçilerin iş hukuku avukatı ile bu davayı açmaları gerekir. İş davalarında avukatlık ücreti genel olarak dava sonunda elde edilecek tutardan alınır.

İhbar Tazminat Nasıl Hesaplanır

İşçi çalışmakta olduğu iş yerden 6 aydan az süredir çalışıyorsa ihbar süresi 2 haftadır, işçi eğer 6 ay ile 1 buçuk yıl arası 4 hafta, 1 buçuk yıl ile 3 yıl arası ise 6 hafta ve 3 yıldan fazla süredir çalışıyorsa ihbar süresi 8 haftadır. Açılacak ihbar tazminatı davası sonucunda işçi bu sürelerin karşılığı olarak ücret ödenir. İhbar tazminatı hesabı yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta işe başlama süresidir. Eğer işçinin sigortası gerçek işe giriş tarihinden daha sonra başlamışsa bu durumda gerçek işe giriş tarihi dikkate alınır. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

 

ihbar-tazminati