Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İçtihat Kararları

Türk hukuk sisteminde yerel mahkeme tarafından verilen bir karar, verildiği anda kesin değildir. Bu kararlar bir üst mahkeme taşınabilir. Yerel mahkeme tarafından verilen kararı yerinde bulmuyorsanuz mutlaka bir üst mahkeme taşımalısınız. Yeni çıkan usul kanunlarına göre artık yerel mahkeme kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulmaktadır. Üst mahkemeler tarafından verilen içtihat kararları yerel mahkeme tarafından dikkate alınmak zorundadır.
İçtihat kararları bu zamana kadar Yargıtay tarafından verilmekteydi. Yeni kanunla birlikte istinaf mahkemeleri de içtihat kararı verebilecek konuma gelmiştir. İstinaf mahkemeleri tarafından verilen hukuka aykırı ise bu durumda Yargıtay’a gitmek mümkündür. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta Yargıtay’a sadece açık hukuka aykırılık durumunda gidilebileceğidir. Yani Yargıtay önüne gelen dosyada yerindelik denetimi yapmaz. Sadece açık hukuka aykırılık durumlarını inceler. Yargıtay verilen kararın kanuna aykırı olduğuna karar verirse bu durumda dosyanın bozulmasına karar verir ve dosyayı ilgili mahkemeye gönderir.

İçtihat Kararları Ne Demektir

İçtihat, yasa tarafından hüküm belirtilmemiş bir konuda, daha önceki bir mahkeme kararının esas alınmasıdır.
Somut olayda mevcut olan anlaşmazlık konusunda, üst mahkemelerin benzer olaylar bakımından verdiği farklı kararlarla ortaya çıkan ve anlaşmazlığı ortadan kaldırmaya yönelik; yetkili üst kurullarca alınan kararlardır. En önemli özelliği, mahkemeleri bağlayıcı nitelikte olmasıdır. Bu içtihat kararları alınırken avukatların çok büyük rolü vardır. Yerel mahkeme aşamasında davası reddedilmiş bir çok kişinin dosyalarının Yargıtay’dan bozulmasını sağlayarak adaletin yerini bulmasına yardımcı olmak bizim hedeflerimizden biridir. Biz bir çok dosyamızda Yargıtay’dan emsal olacak nitelikte kararlar almayı başardık. Bu noktada eğer davanız yerel mahkemede reddilmişse bize ulaşarak bizden hukuki yardım alabilirsiniz.

Mahkeme Davanızı Redderse Ne Yapmanız Gerekir

Açmış olduğunuz bir dava yerel mahkeme tarafından reddedilmişse bu durumda bir üst mahkemeye gitme hakkınız vardır. Üst mahkemeye başvururken kararın neden yerinde olmadığını açık bir şekilde dile getirmeniz gerekir. Eğer avukatınız yoksa mutlaka bir avukat yardımı almanızı tavsiye ederim. Zira yüksek mahkeme verilen kararı hukuki olarak değerlendireceği için kararın neden yanlış olduğu hukuki dayanakları ile birlikte açık şekilde anlatılmalıdır. Hukuk bilgisi yeterli olmayan bir kişinin bu işlemi yapabilmesi pek mümkün değildir. Bu sebeple alanında uzman bir avukat yardımı alınarak üst mahkemeye başvurmak başarı şansınızı artıracaktır.

ictihat-kararlari