Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İcra Takiplerinde Süreler

İCRA TAKİPLERİNDE SÜRELER
GENEL BİLGİLER
Ay veya yıl olarak belirlenen sürelerde , ayın veya yılın hangi günü işlemeye başlamış ise, biteceği ay veya yılın aynı gününde biter. Eğer sürenin biteceği ayın sonunda böyle bir gün yok ise, aynı ayın son gününde biter.
Bir sürenin biteceği gün resmi tatile denk gelirse, resmi tatili takip eden ilk gün biter.
Süre son günün mesai sati sonunda bitmiş sayılır.
Güneşin batmasından 1 saat sonra ve güneşin doğmasından 1 saat öncesi gece vakti kabul edilir. Gece vaktinde ve tatil günlerinde takip muameleleri yapılmaz. Fakat gece iş gören yerlerde, gece vakti hasılat haczi mümkün olur.
Tatil günlerinde haciz ve tebligat yapılabilir. Muhafaza tedbirleri alınabilir. Borçlunun mal kaçırdığının anlaşıldığı halde, gece vakti dahi haciz yapılabilir.
Kanunda belirtilen süreler kamu düzenine ilişkindir. Bu süreler, resen uygulanır, sözleşme ile değiştirilemez.
İcra işlemine süresinde itiraz edilememişse, gecikmiş itiraz yoluna başvurulabilir.
İcra müdürünün belli süreler ile ilgili işlemlerine karşı İcra Tetkik merciine şikayet yoluna gidilebilir.