Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İcra Dosyası Nasıl Hazırlanır

İCRA DOSYASI NASIL HAZIRLANIR
GENEL BİLGİLER
1 adet telli dosya
1 adet takip talebi
2 adet (borçlu sayısından 1 fazla) Kambiyo Senetlerine Mahsus ödeme Emri
1 adet (borçlu sayısı kadar) tebliğ mazbatalı zarf alınır.
Kambiyo senedinin borçlu sayısından 1 fazla olacak şekilde fotokopisi çekilir.
İcra takip talebi ve ödeme emrinin gerekli yerleri doldurulur.
Tebliğ mazbatalı zarfın ilgili yerleri doldurulur
Zarfa yeteri kadar posta pulu yapıştırılır.
Dosyalarken

En alta kambiyo senedi sureti
Üstüne varsa protesto evrakı
Takip talebi
Ödeme emrinin 1 kopyası koyulur.
Ödeme emrinin 2. kopyası , senedin sureti, senedin aslı ve tebliğ zarfı ön kapağın içine iliştirildiğinde dosya hazırdır.
Dosya icra müdürlüğüne götürülür, gerekli harç ve masrafları yatırılır