Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İcra Takibi Nasıl Yapılır ve İtiraz

Borçlarını ödemeyen kişiler için yapılacak işlem icra takibidir. Türk hukukuna göre kimse alacağını zorla tahsil edemez. Bu nedenle bu alacakların tahsili için hukuk yollarına başvurmak gerekir. Peki icra takibi nasıl yapılır ve itiraz işlemi nasıl olur ?

İcra takibi yapabilmek için elinizde alacaklı olduğunuzu gösterir bir belgenin olması gerekir. Zira elinizde dayanak bir belge yoksa yapılacak icra takibine itiraz edilmesi durumunda itirazın iptalini sağlamak mümkün değildir.

Eğer elinizde bir mahkeme kararı var ise bu durumda ilamlı icra yoluyla takip başlatmak gerekir. İlamlı icra takibi yapılırken mahkeme ilamı mutlaka dosyaya sunulmalıdır.

İcra takip işlemleri oldukça karışık işlemlerdir. Bütün evrakların eksiksiz doldurulması gerekir ve işlemler sıkı şekilde takip edilmelidir. Bu nedenle icra takibinin mutlaka avukat vasıtasıyla yapılması gerekir. Ankara gibi büyük illerde icra daireleri çok yoğun olduğundan işlemlerin yapılması çok uzun zaman alabilir. Fakat avukat vasıtasıyla bu işlemler yapılırsa süre kısalacaktır.

Senet Nasıl Tahsil Edilir

Elinizde bir senet var ve bu senedin günü geçti diyelim. Bir çok kişi bu senet için icra takibi nasıl yapılır ve itiraz edilebilir mi gibi soruların cevabını merak etmektedir. Elinizde bir senet var ise ve senedin günü geçmişse bu durumda bu senede dayalı olarak icra takibi yapılır. Bunun takip talebi ve senet aslıyla birlikte icra müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Bu başvurundan sonra harçlar yatırılır ve borçluya ödeme emri gönderilir.

İcra Takibi İçin Gerekenler

1 adet telli dosya
1 adet takip talebi
2 adet (borçlu sayısından 1 fazla) Kambiyo Senetlerine Mahsus ödeme Emri
1 adet (borçlu sayısı kadar) tebliğ mazbatalı zarf alınır.
Kambiyo senedinin borçlu sayısından 1 fazla olacak şekilde fotokopisi çekilir.
İcra takip talebi ve ödeme emrinin gerekli yerleri doldurulur.
Tebliğ mazbatalı zarfın ilgili yerleri doldurulur
Zarfa yeteri kadar posta pulu yapıştırılır.
Dosyalarken

En alta kambiyo senedi sureti
Üstüne varsa protesto evrakı
Takip talebi
Ödeme emrinin 1 kopyası koyulur.
Ödeme emrinin 2. kopyası , senedin sureti, senedin aslı ve tebliğ zarfı ön kapağın içine iliştirildiğinde dosya hazırdır.
Dosya icra müdürlüğüne götürülür, gerekli harç ve masrafları yatırılır.
Kambiyo senetlerine karşı itiraz icra mahkemesine yapılırken ilamsız icra takibine itiraz icra dairesine yapılır.

  1. Hayri