Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Çocuk Pornografisi Suçu

Çocuk pornosu suçları veya çocuk pornografisi suçu Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 226. maddesinde düzenlenmiştir.  Ceza kanunun ilgili maddesi gereğince çocuk pornosunu internet üzerinden sadece izlemek suç olarak kabul edilmemiştir. Fakat söz konusu görüntüleri depolamak yani bilgisayara indirmek suçtur. Ayrıca çocuk pornosunun olduğu görüntüleri, satan, çoğaltan, nakleden, ihraç eden yada başkalarının kullanımına sunan kişi Ceza Kanununa göre suç işlemiş sayılır.

Çocuk pornosu veya çocuk pornografisi suçu bir bilişim suçu olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple bu suçun savunması sırasında bir bilişim avukatından yardım alınması çok daha faydalı olacaktır. Zira bu suç yapısı gereği internet ve bilgisayar ile alakalı olduğundan bu konuda teknik bilgisi olan bir avukat çok müvekkilin çıkarlarını sonuna kadar gözetecek işlemlerin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlayacaktır.

Çocuk Pornosu Suçu Ve Cezası

Çocuk pornosu suçu ve cezası TCK. 226 . maddede düzenlenmiştir. Bu madde kapsamında çocuk pornosu suçu için ne kadar ceza verilir sorusunun yatını bulabilir.

TCK Madde 226 – (1) a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,

b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,

c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden,

d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren,

e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan,

f) Bu ürünlerin reklamını yapan,

Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.

(3) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(5) Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Çocuk Pornosu Suçu TCK 226

Günümüzde çocuk pornografisi suçu giderek artış göstermektedir. İnternet sayesinde dünyanın her yerinde veriye ulaşmak mümkün olduğundan bu suçun giderek yaygınlaşacağı öngörülebilir. Özellikle Ankara ilinde çok fazla sayıda çocuk pornosuyla ilgili davalar görülmektedir. Özellikle FBI, Interpol gibi kuruluşlar uluslararası bilgi paylaşımı yaparak bu tür suçlarla mücadele etmektedirler.

Bu davalarda hakimler yeterli bilgiye sahip olmadığından bilişim hukuku alanında çalışan bilirkişilerden yardım istemektedir. Bilişim avukatlarının rolü de burada ortaya çıkmaktadır. İyi bir bilişim avukatı bilirkişiye gönderilen dosyada tam olarak neyin istenildiği tespit etmeli ve bilirkişiyi bu yöne sevk edecek beyanlarda bulunmalıdır. Bu konuda hukuki desteğe ihtiyacınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorumlar (2)

  1. Oğuz
  2. Caner