Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Ceza Davaları

Ceza hukuku devletin kanunla düzenlediği işlenen suç ile bozulan kamu düzenin yeniden tesis etmek için ve suçluların ıslahını sağlayarak yeniden topluma kazandırılmasını sağlamasıdır. Bu süreç ceza adalet sistemini teşkil eder.Ceza hukukun amacı işlenmiş bir suçta maddi gerçeğe ulaşmaktadır. Ceza davaları suçun işlendiğinin öğrenilmesiyle başlayıp, sanık hakkında hüküm verilmesine kadar geçen süreci ifade eder.

Ceza davalarında avukatın da çok büyük bir rolü vardır. Zira adalet üçgenin bir ayağını da savunma makamı yani avukatlar oluşturmaktadır. Savunma hakkı kutsaldır. Bu kutsal hakkın etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan da ceza avukatıdır. Ceza avukatlığı bilgi birikimi, tecrübe ve yaratıcılık gerektiren bir meslektir. O yüzden her avukat ceza davasına bakamaz.

Ceza avukatlarının yaşamış olduğu bir çok sıkıntıda mevcuttur. Özellikle Ankara Ağır Ceza Mahkemelerinde hakimler avukatlara gerektiği kadar söz hakkı vermemekte avukatlar söz hakkını kendileri almak durumunda kalmaktadırlar. Avukat ceza evinde sanık yada şüpheliyle görüşürken de bir takım zorluklar yaşamaktadır. Özellikler Ankara cezaevlerinde avukatlar ayakkabılarına varana kadar aranmakta retina taramalı sistemlerden geçerek müvekkili ile görüşebilmektedir.

Ceza Avukatı Ankara

Ceza yargılaması sırasında sanığının suçu sabit olana kadar masum olduğu unutulmamalıdır, bu durumun Anayasa hüküm altına alınmıştır. Ayrıca Ceza Hukukunun genel ilkelerinden biri masumiyet karinesidir. Bu karine çoğu zaman hakimler tarafından dikkate alınmamaktadır. Bunun sonucu olarak adalet yerini bulmamakta, suçsuz insanlar haksız yere tutuklanmakta ve devlet haksız tutuklama tazminatı ödemek zorunda kalmaktadır.

Ceza davalarının temelinin oluşturan suçlar genel olarak TCK’da düzenlenmiştir. Fakat TCK’da düzenlenmiş olmasına rağmen ceza yargılamasına dayanak oluşturan kanunlarda bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse Bankacılık Kanun’da yer alan nitelikli zimmet suçu TCK ‘da düzenlemiş olmasına rağmen Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi gereken bir ceza davasına sebebiyet vermektedir. Ankara gibi birden çok Ağır Ceza Mahkemesi’nin olduğu illerde mahkemeler arasında iş bölümü yapılabilmektedir.

Ceza Davası Avukatı

Ceza Yargılamasında soruşturma aşaması çok önemlidir. Zira soruşturma aşamasında toplanan deliller ve alınan ifadeler yargılamanın temelini oluşturmaktadır. Bu sebeple soruşturma aşamasında bir avukattan yardım alınması yargılamanın seyrini değiştirecektir. Zira emniyette alınan ifadeler sırasında şüphelilere baskı uygulanabilmekte ve istemedikleri ifadeleri vermeye zorlanmaktadırlar. Oysa ki avukat huzurunda alınan bir ifade sırasında kolluk görevlilerinin böyle bir baskı oluşturma şansları kalmamakta ve şüpheli özgür bir biçimde ifadesini vermektedir.Sonuç olarak ceza avukatı, ceza yargılamasının olmazsa olmaz sujesidir.

Yorumlar (2)

  1. Taner
  2. Ayşe