Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanmada Maddi Tazminat Davası Talebi

Boşanma davası açılırken maddi manevi tazminat talebinde bulunmak mümkündür. Bu tazminat talebi dava açılırken ileri sürülebileceği gibi dava açıldıktan sonrada ileri sürülebilir. Bu kapsamda boşanmaya neden olan olaylarda karşı taraf aşır kusurlu ise boşanmada maddi tazminat talebinde bulunulabilir.

Maddi manevi tazminat talebinin kabul edilebilmesi için öncelikle karşı tarafın ağır kusurlu olduğu ispat edilmelidir. Eğer bu durum ispat boşanmada maddi tazminat talebi reddedilir.

Boşanmda Tazminat Nasıl Alınır

Boşanma davalarında çok yüksek tazminatlar çıkabilmektedir. Özellikle karşı tarafın maddi durumu iyiyse tazminatın yüksek çıkma olasılığı daha yüksektir. Fakat tazminat talebinin kabul edilmesi için önemli bazı noktalar vardır. Bu noktalara dikkat edilmezse talep reddedilir. Bu sebeple boşanma davası açarken mutlaka boşanma avukatı yardımı alınmalıdır. Zira hatalı ve eksik açılan davalarda hem süre kaybı hem de hak kayıpları yaşanmaktadır.

Boşanmada Tazminat Almak İçin Ne Yapmalıyım

Boşanma davası açmayı düşünen ve tazminat almak isteyen kişiler öncelikle iyi bir boşanma avukatından yardım almalıdır. Daha sonra karşı tarafın kusurunu ispatlayacak deliller toplanmalıdır. Zira bir boşanma davasında delil olmazsa o davanın kazanılması zordur. Ankara’da açılan bir çok boşanma davası sırf delil olmadığı için reddedilmektedir. Ayrıca boşanmada tazminat alabilmek için bir talep olmalıdır. Talep olmadan aile hakimi tazminata hükmedemez. Boşanmada maddi tazminat talebi konusunda ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/5169
K. 2002/6179
T. 9.5.2002

• MANEVİ TAZMİNAT ( Kocanın Sadakatsizliğinin Kadının Şahsiyet Haklarına Tecavüz Sayılacağı )

• KOCANIN SADAKATSİZLİĞİN KADININ ŞAHSİYET HAKLARINA TECAVÜZ SAYILACAĞI ( Manevi Tazminat )

• BOŞANMA ( Kocanın Sadakatsizliğinin Kadının Şahsiyet Haklarına Tecavüz Sayılacağı – Manevi Tazminat )

4721/m.174

ÖZET : Kocanın sadakatsiz olup, tam kusuru gerçekleşmiştir.Bu durum kadının şahsiyet haklarına ağır bir tecavüz teşkil eder. Bu durumda manevi tazminata hükmetmek gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm nafaka ve tazminat yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre sair temyiz itirazları yersizdir.

2-Rize Asliye Hukuk Mahkemesinin 1998/64-44 esas ve karar sayılı davada davacı kocanın sadakatsiz olup, tam kusuru gerçekleşmiştir.Bu durum kadının şahsiyet haklarına ağır bir tecavüz teşkil eder. Şartları oluşan manevi tazminatın kabulü gerekirken, reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün 2. bentte gösterilen gerekçeyle BOZULMASINA, sair temyiz itirazlarının reddine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 9.5.2002 per.