Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanma Kararının Tanınması

Yurtdışında alınan boşanma kararının tanınması işlemi avukatlar tarafından yürütülmesi gereken bir işlemdir. Zira yurtdışında yaşayan kişilerin mahkemelerdeki işlemleri takip etmeleri oldukça zordur. Ayrıca karşı taraf çoğu zaman yurt dışında olduğu için tebligatın yurtdışına gönderilmesi gerekir. Bu gibi işlemlerin bir tanıma tenfiz avukatı ile yapılması süreci oldukça hızlandırır ve hataların önüne geçer. Tanıma tenfiz davası konusunda hukuki bir yardıma ihtiyacınız olursa büromuzla iletişime geçebilir ve ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Yurtdışında gerçekleşen boşanma kararlarının Türkiye’de tanınabilmesi için bir takım evrakların davadan önce hazırlanması gerekir. Bu evraklar:

1- Boşanma kararının aslı ve kesinleşme şerhi

2- Boşanma kararının üzerine apostil şerhi eklenmesi

3- Boşanma kararının Türkçe’ye çevrilmesi

4- Avukat için boşanma vekaleti çıkarılması

Bu evraklar davadan önce hazır edilirse dava hızlı şekilde sonuçlanır. Aksi halde hakim eksikliklerin giderilmesi için taraflara süre verecektir. Bu durumda da dava gereksiz yere 4-5 ay uzayacaktır. Bu sebeple boşanma kararının tanınması işleminden önce avukat yardımı alınması ve evrakların eksiksiz hazırlanması çok önemlidir.

Boşanma Kararının Tanınması Ne Kadar Sürer

Boşanma kararları tanınması için açılan tanıma tenfiz davaları ortalama 4-5 ay gibi bir sürede sonuçlanmaktadır. Fakat karşı taraf yurtdışında ise ona tebligat yapılması gerektiğinden tanıma tenfiz davası bir yıldan daha uzun sürer. Bu nedenle tanıma tenfiz davasında her iki tarafında bir avukat yardımı alması gerekir. Her iki tarafında avukatı olursa bu durumda boşanma kararının tanınması işlemi çok kısa sürede sonuçlanır. Bu konuda 1-2 hafta için sonuçlandırdığımız emsal davalarımız da mevcuttur. Davanın kısa sürede sonuçlanması konusunda ayrıntılı bilgi bize ulaşabilirsiniz.

Boşanma Kararının Tanınması İçin Gerekli Evraklar

MÖHUK. mad. 53 Tenfiz dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:
a) Yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış as veya ilamı veen yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi,
b) İlamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

c) Usülüne uygun olarak çıkarılmış avukat vekaletnamesi

d) Kararın üzerine Apostil şerhi vurulması ve bu apostil şerhinin Türkçe tercümesi

Bu evraklar tamamlandığında tanıma tenfiz davası açılabilir ve sonuçlandırılabilir. Eksik ve hatalı işlemler size süre kaybı yaşatabilir. Bu sebeple tanıma tenfiz davası için gereken evraklar özenle ve tam olarak hazırlanmalıdır. Bu davalarda özel bir yetki kuralı bulunmaktadır. Bu davalar Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinde açılabilir. Yani karşı tarafın adresi bilinmiyorsa dava Ankara Mahkemelerinde açılabilir.

bosanma-kararinin-taninmasi