Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanma Davasında Mahkemenin En Kısa Sürede Sonuçlanması

Açılan boşanma davasında mahkemenin en kısa sürede sonuçlanması için davanın anlaşmalı olarak açılması gerekir. Medeni Kanunumuzda boşanma sebepleri sınırlı olarak sayılmıştır. Yani açılan bir boşanma davasında hakimin boşanmaya karar verebilmesi için sayılan sebeplerden birinin mevcut olması gerekir. Bu sebeplerden biri de “Evlilik Birliğinin Sarsılması”dır.

Bu madde kapsamında özel boşanma sebebi olarak anlaşmalı boşanma da düzenlenmiştir.
Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.

Yani tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğunu ispatlamalarına ihtiyaç duyulmaz. Bu durumda boşanma kararı verilebilmesi için hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hakkında taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Hakim tarafların ve çocukların menfaatlerini dikkate alarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya karar verilir.

Anlaşmalı boşanma davasının boşanma avukatı ile açılması davanın kısa sürede sonuçlanmasını sağlar. Örneğin Ankara’da boşanma avukatı yardımı ile açılan bir dava ortalama iki haftada sonuçlanır. Bazı durumlarda bu süreyi bir haftaya kadar indirebiliyoruz. Fakat avukatsız olarak açılan davalar çok daha uzun sürebilir. Zira Ankara ile mahkemeleri oldukça yoğun durumdadır.

Tek Celsede Boşanma

Yukarıda da belirttiğimiz üzere boşanma davasında mahkemenin en kısa sürede sonuçlanması için davanın anlaşmalı olarak açılması gerekir. Anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesi için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması, eşlerin bizzat dinlenmeleri, boşanmayı serbest iradeleriyle istemeleri, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu hakkında anlaşmaları, hakimin bu anlaşmaları uygun görmesi, görmezse gerekli değişiklikleri yapması, bu değişiklikler taraflarca da kabul edilirse boşanmaya karar verilmesi, kabul edilmezse ve açıkladığımız koşullardan bir tanesi bile eksikse taraflardan delillerini sunarak evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ispatlamaları gerekir.

Eşler ya birlikte başvururlar ya da birisinin davasını davalı diğer eş kabul eder. Eşler bizzat dinlenmeden veya bir eş dinlenip diğeri dinlenmeden ya da vekili dinlenerek anlaşmalı boşanmaya karar verilemez. Özel yetki verilmiş olsa bile vekaleten bu irade açıklanamaz.

Anlaşmalı boşanmanın koşulları oluştuğunda hakim bu durumla bağlı kalarak mutlaka boşanma kararı verecektir, hakim bu durumda ayrılık kararı veremez.

Hakim anlaşmalı boşanmada diğer konularda olduğu gibi çocuğun velayeti konusunda tarafların anlaşmasını uygun görmezse bu konuda yeniden düzenleme yapar. Taraflarca bu düzenleme uygun görülürse boşanma kararı verilecektir.

Aksi takdirde taraflardan delilleri sorulup toplanarak sonuca göre karar verilecektir.
Anlaşmalı boşanmada boşanmanın sonuçlarına ilişkin sözleşmeler hakimin onayı olmadan sonuç doğurmaz. Yani bir boşanma dosyasına sunulmak üzere hazırlanan ve imzalanan bir protokolün hakimin onayı olmadan geçerliliği yoktur.

Bu protokol, verilen boşanma kararının hüküm bölümüne geçirilir. Hükümde bu yönler tereddüt yaratmayacak ve infazda kolaylıklar sağlayacak biçimde açıkça gösterilmelidir.
Taraflar kanuna, ahlaka, kişilik haklarına aykırı olmamak koşulu ile her konuda serbestçe anlaşabilirler. Anlaşma hükümlerinin yerine getirilebilir olması yeterlidir.

En Hızlı Şekilde Boşanma

Çekişmeli boşanma davasında mahkemenin en kısa sürede sonuçlanması mümkün değildir. Bu yüzden eğer en hızlı şekilde boşanmak istiyorsanız anlaşmalı boşanmayı tercih etmelisiniz. Anlaşarak boşanmadan sonra taraflar arasında hiçbir hak ve alacak kalmaz. Dava ile birlikte kendi adına nafaka veya tazminat istemeyen eş daha sonra bu taleplerde bulunamaz.

Boşanma davasının devamı sırasında, boşanma ile ilgili iradeler açıklandıktan sonra taraflardan biri boşanma iradesinin hata, hile veya zora dayalı olduğunu ileri sürerse hakim bu konuyu öncelikle inceleyerek sonucuna göre karar verecektir.

Bu yön araştırılmadan ve doğru olup olmadığını incelenmeden davaya devamla boşanma hükmü kurulamaz.
Kuşkusuz boşanma süreci hem tarafları hem de varsa çocukları oldukça yıpratan ve yoran bir dönem.

Tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda uzlaşarak davanın anlaşmalı boşanma şeklinde görülmesi ise tarafların ve çocukların bu süreçten en az zararla çıkmasını sağlayacaktır.

Yorumlar (2)

  1. Halime
  2. Gulsum