Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanma Davası

Boşanma Davası

Boşanma davası günümüzde en çok açılan dava türlerindendir. Bu geçen gün de boşanma davası sayısında artış gözlenmektedir. Boşanma davalarında bu artışın bir çok sosyolojik ve ekonomik nedeni vardır. Türk Medeni Kanunu’na göre boşanmanın gerçekleşmesi için mahkeme kararına ihtiyaç vardır. Bu sebeple boşanma isteyen kişilerin mutlaka bir boşanma davası açması gerekmektedir. Bu dava aile mahkemesinde açılmalıdır. Aile mahkmesinin olmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesi aile mahkemesi sıfatıyla boşanma davalarına bakmaktadır.

Boşanma Davası Dilekçesi

Boşanma davası dilekçesi, boşanma davasının açılmasını ve yargılamanın başlamasını sağlayan dilekçedir. Boşanma davası dilekçesinin taşıması gereken bir takım unsurlar bulunmaktadır. Öncekle boşanma davası dilekçesi HMK’nın 119. maddesinde yer alan unsurları taşımak zorundadır. Eğer boşanma davası dilekçesi HMK’nın 119. maddesine uygun yazılmazsa hakim tarafından dilekçenin tamamlanması için bir haftalık süre verilir. Boşanma davası dilekçesi içerisinde taraflar boşanma sebeplerinin ve bu sebeplerin nasıl ispat edileceğini açık bir şekilde yer almalıdır. Boşanma davasının kazanılmasını sağlayan en önemli etken boşanma davası dilekçesinin iyi bir şekilde yazılmasıdır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davası nasıl açılır sorunun cevabını verebilmek için öncelikle boşanma davası dilekçesinin yazılmış olması gerekir. Eğer boşanma davası açacak kişi boşanma dilekçesini hazırlamış ise bu dilekçe ile birlikte aile mahkemesine başvurmalıdır. Dava dilekçesinin yanında bir adet dosya ve kimlik fotokobisi eklenmelidir. Daha sonra mahkeme tarafından belirlenen harçlar ve gider avansının yatırılması gerekir. Harçlar ve gider avansı yatırıldıktan sonra tüm belgeler mahkeme tevzi birimine sunulur ve mahkeme tevzi birimi de dosyanın hangi mahkemenin bakacağını ve açılan davanın dosya numarasını tespit eder. Böyle boşanma davası açılmış olur. Daha sonra dilekçeler ve yargılama safhasına geçilir.

Boşanma Davası Ücreti

Boşanma davası ücreti davanın hangi şehir açıldığı, davanın içinde nelerin talep edildiği ve tarafların maddi durumuna göre değişiklik göstermektedir.  Boşanm davası ücreti belirlenirken avukat ile müvekkil arasında bir sözleşme imzalanır. Bu sözleşmede yer alan tutar Barolar Birliğinin asgari ücret tarifesinin altına düşemez. Boşanma davası ücretini etkileyen diğer bir husus ise boşanma davasının içinde nafaka, velayet, maddi manevi tazminat gibi hususların talep edilip edilmediğidir. Ayrıca eğer boşanma davasında davalı olan kişi karşı dava açmak isterse bunun içinde ekstradan ücret ödemelidir.

Anlşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanunu’nun166/3 maddesi gereğince açılan, tarafların boşanma ve boşanmanın mali sonuçları konusunda anlaşmaya varmış olmaları ve evliliğin en az bir yıl sürmüş olması durumunda tarafların hızlı bir şekilde boşanmasını sağlayan bir dava türüdür. Anlaşmalı boşanma davası yapısı gereği diğer dava türlerine göre çok hızlı sonuçlanan bir davadır. Çünkü taraflar bu davada iddialarını ispat etmekle uğraşmazlar, sadece mahkeme huzuruna çıkarak boşanma iradelerini beyan etmeleri gerekir.  Anlaşmalı boşanma davasının sonuçlanabilmesi için mutlaka mahkemeye katılmaları gerekir. Anlaşmalı boşanma davası açarken dava dilekçesinin yanında bir de anlaşmalı boşanma protokolü mahkemeye sunulur.

Boşanma Davası Açma

Boşanma davası açma işlemi bir boşanma davası dilekçesinin mahkemeye sunulmasıyla başlar. Boşanma davası açmayı düşünen kişiler isterler iyi bir boşanma avukatından yardım alabilirler fakat boşanma avukatı tutma gerekliliği yoktur. Taraflar isterlerse şahsen başvuru yaparak boşanma davası açma işlemini gerçekleştirebilirler. Boşanma davası açarken mahkemeye sunulan dilekçenin iyi hazırlanmış olması gerekir. Zira davanın temeli boşanma davası dilekçesidir. Taraflar bu dilekçede boşanma sebeplerini ileri sürmeli ve bu iddiaları nasıl ispatlayacaklarını açık şekilde yazmalıdırlar. Bu dilekçede hangi iddianın hangi delille ispatlanacağının yer alması çok önemlidir ve kanuni zorunluluktur.

boşanma davası