Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Avukatlık Ücret Tarifesi

Avukatlık bir kamu hizmeti olduğundan avukatlık ücreti belirlenirken devlet tarafından belirlenen bir takım tarifeler mevcuttur. Avukatlar iş alırken avukatlık ücret tarifesi tarafından belirlenen ücretlere riayet etmek zorundadır. Aksi halde baro tarafından disiplin cezası uygulanır. Avukatlık ücreti tarifesi her yıl değişmektedir. Bu nedenle güncel ücretler hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.
Avukatlık ücretleri her davaya göre değişir. Bu ücret belirlenirken davanın uzunluğu, zorluğu gibi kriterler dikkate alınır. Örneğin anlaşmalı boşanma davası için istenen tutar çekişmeli boşanma davası için istenen tutardan daha düşüktür. Zira anlaşmalı boşanma davası çok kısa sürede sonuçlanır. Fakat çekişmeli boşanma dava çok daha uzun sürer ve uğraştırıcı bir davadır.

Avukat Ücretleri Ankara

Avukatlık ücretinin ödenme şekli davadan davaya değişlik gösterir. Örneğin iş davası yada tazminat davalarında avukatlık ücreti nispi olarak belirlenir. Fakat boşanma ve ceza davalarında avukatlık ücreti genellikle maktudur ve peşin olarak ödenir. Avukatlık ücreti ödenirken taksit imkanı olabilir bu husus tamamen avukat ile müvekkil arasında yapılacak anlaşmaya göre şekillenecektir. Bu tutar belirlenirken Ankara Barosu tarafından belirlenen avukatlık ücret tarifesi dikkate alınır. Eğer Ankara Barosu tarafından belirlenen tutarında altında bir fiyat belirlenirse Ankara barosu disiplin soruşturması başlatır.

Ankara Avukat Ücret Tarifesi

Avukatlık ücreti belirlenirken net bir tutar söylemek mümkün değildir. Fakat örnek vermek gerekirse değeri para ile ölçülebilen davalarda avukatlık ücreti genel olarak yüzde 12 ile 15 arasında belirlenir. Fakat avukatlık asgari ücret tarifesinde göre yüzde 25′ e kadar belirlenebileceği yer almaktadır. Fakat avukatınızla yapacağınız anlaşma ile bu tutarları değiştirebilirsiniz. Fakat değeri parayla ölçülemeyen davalarda tutar avukat tarafından belirlenir. Bu tutarın üst sınırı konusunda bir düzenleme yapılmamıştır.

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1 Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)  100,00 YTL
Takip eden her saat için  50,00 YTL
2 Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)  200,00 YTL
Takip eden her saat için  100,00 YTL
3 Yazılı danışma için  200,00 YTL
4 Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 100,00 YTL
5 Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
a) Kira sözleşmesi ve benzeri  175,00 YTL
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması  600,00 YTL
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler.  600,00 YTL

avukatlar