Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Anlaşmalı Boşanma Davası Davaları Avukatı

Medeni Kanunumuzda Anlaşmalı Boşanma Kurumu ayrı bir madde olarak düzenlenmemiş, Medeni Kanun m.166/3 te evlilik birliğinin sarsılması kenar başlığı altında düzenlenmiştir. Bu madde “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı  hükmü uygulanmaz.” Şeklindedir.

Anlaşmalı boşanma davalarında avukatlık yapan avukatlara anlaşmalı boşanma davası avukatı denilmektedir. Bu davalarda avukatların çok önemli bir rolü vardır. Öncelikle tarafların uzlaşması konusunda avukat arabulucuk yapar. Daha sonra tarafların anlaşmış oldukları hususları içeren bir anlaşmalı boşanma protokolü düzenler. Daha sonra boşanma davasını açar ve çok kısa süre içerisinde duruşma gününü alır. Anlaşmalı boşanma davası avukatı olmadan açılan davalar çok uzun sürebilmektedir. Ayrıca bu davalar açılırken yapılacak hatalar hak kayıpları yaşanmasına neden olur.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

1- Evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması koşulu,

2- Eşlerin Boşanmak üzere birlikte başvurmaları veya bir eşin açtığı davanın diğerince kabul edilmesi koşulu,

3- Hakimin tarafları bizzat dinlemesi koşulu,

4- Hakimin tarafların boşanmasının mali sonuçlarına ve çocukların durumuna ilişkin düzenlemelerini uygun bulması koşulu

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Dördüncü koşul pratikte şu şekilde uygulanmaktadır. Taraflar çoğunlukla aralarında yazılı bir protokol yaparak birbirinden olan nafaka taleplerini, çocukların velayetinin hangi tarafta kalacağı, yada edinilmiş malların taraflar arasında ne gibi paylaşılacağı hususunda anlaşmaktadırlar. Açılan  ile beraber bu protokol hakimin huzuruna sunulur. Hakimin yapacağı inceleme ve bizzat tarafları dinlemesinden sonra boşanma kararı verilir.

Yalnız mahkemeye sunulacak, taraflar arasında yapılan protokol, her iki eş için gerçek bir önem arz ettiğinden, protokolün üstün körü yapılması daha sonra eşler yada çocuklar aleyhine hak kayıpları oluşturabilir. Eşler arasında protokol düzenlerken bir avukata başvurmalarında, hem kendileri hem de çocukları için fayda vardır.