Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İş Kazası Tespit Davası, İş Kazası Tazminat Davası

İşçilerin iş yerinde geçirmiş olduğu kazalar iş kazası olarak tanımlanır. Bu kazaların iş kazası olarak tespiti için bir dava açılmalıdır. Açılan bu davaya iş kazası tespit davası denir. Bu davada mahkeme olayın nerede ve nasıl olduğunu araştırır. SGK müfettişleri tarafından hazırlanan raporlar var ise bunlar incelenir. Eğer şartları uygunsa mahkeme davayı kabul eder.

İş kazası tazminat davası açılabilmesi için öncelikle kazanın is kazası olduğu tespit edilmelidir. Aksi halde iş kazasından dolayı tazminat alınamaz. İş kazası tespiti yapıldıktan sonra iş mahkemesinde dava açılır. Bu davalar mutlaka bir iş avukatı yardımı ile açılmalıdır. Zira avukatsız olarak açılan bir çok davada işçiler hak kayıplarına uğramıştır. Bu kayıplarının önüne geçmenin en iyi yolu avukat tutmaktır. Eğer bu konuda hukuki desteğe ihtiyaç duyarsanız bize ulaşabilirsiniz.

İş Kazasında Tazminat Nasıl Alınır

Yargıtay kararlarında sıkça belirtildiği gibi İş kazasından dolayı işverene karşı açılacak maddi tazminat davaları, SSK. tarafından yapılan yardımlar ve  bağlanan gelirlerle karşılanmayan zararın giderilmesi  ilkesine dayanır.” Bu nedenle, öncelikle Sosyal Sigortalar Kurumu’na olayın bildirilip bildirilmediği ve Kurum’ca olayın bir iş kazası sayılıp sayılmadığı mahkemece araştırılacak  ve bunun sonucu davacılara SSK.ca gelir bağlanıp bağlanmayacağı  saptanacak, eğer gelir bağlanmışsa bunun peşin değeri Kurum’dan sorulacak; davacıların kazanç düzeyleri üzerinden hesaplanacak olan  tazminat tutarlarından  sigorta gelirleri peşin değeri düşüldükten sonra, geriye bir zarar miktarı kalmışsa, bu miktar işverenden istenebilecektir. Yargıtay’ın yerleşik görüşleri bu yöndedir.

İş Kazası Tespiti Nasıl Yapılır

İşte bu nedenlerle, davacıların izleyecekleri iki yol vardır:

Bunlardan birincisi, ilgili SSK. Sigorta Müdürlüğüne başvurup dosya açtırmak ve bir an önce Müfettiş tahkikatı yaptırıp, davacıları SSK. Sağlık Kurullarına sevk ettirmek; kalıcı veya geçici işgöremezlik derecelerini tespit ettirmek; bu arada tedavi giderlerini de SSK.na ödetmektir.

İkinci yol, SSK.na karşı açılacak ayrı bir dava ile  “iş kazasının ve işgöremezlik derecelerinin tespiti” dir.  Halen sürdürülen davada, SSK. Başkanlığı’na davanın ihbar edilmiş olması bir sonuç doğurmayacaktır. İş kazası tespit davasının sonunda da, gene birinci çözüme dönülecek ve SSK. işgöremezlik gelirlerinin bağlanması beklenecektir. Gelirlerin peşin değerleri belli olduktan sonra da geriye bir zarar tutarı kalmışsa işverenden istenebilecektir.