Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi

Anlaşma boşanma davasının açılması için anlaşmalı boşanma dava dilekçesi oluşturulması gerekir. Bu dilekçe oluşturulurken dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır. İlk önce HMK 119. Maddede yer alan şartların sağlanması gerekir. Daha sonra anlaşmalı boşanma iradesi bu dilekçede yer almalıdır.

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlandıktan sonra Ankara aile mahkemesinin verilmelidir. Ankara’da çok sayıda aile mahkemesi olduğu için aradaki iş bölümü hukuk tevzi bürosunca belirlenmektedir.  Davanın hangi mahkemeye düştüğü belli olduktan sonra ilgili mahkeme kalemine gidilerek duruşma günü öğrenilir. Belirlenen gün ve saatte duruşmaya taraflar bizzat katılmalıdır. Aksi halde dava kabul edilmez. Dava sonuçlandıktan sonra davanın kesinleştirilmesi gerekir aksi halde dava bitmiş olsa bile taraflar nüfus kayıtlarında evli görünmeye devam eder.

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi

ANKARA AİLE MAHKEMESİ

SAYIN YARGIÇLIĞI’NA

 DAVACI              : X

VEKİLİ               : Avukat …

DAVALI              : Y

D. KONUSU         : Anlaşmalı Boşanma Talebidir.

AÇIKLAMALAR       :

1-Davacı ve davalı arasında son birkaç yıldan beri süregelen şiddetli geçimsizlik mevcuttur. Çevrenin baskısıyla taraflar şiddetli geçimsizlik mevcut olduğu halde anlaşmaya çalışmıştır. Fakat son zamanlarda davalı ve davacı arasındaki geçimsizlik tarafların hayatlarını çekilmez hale getirmiştir. Bu sebeple mahkemeye başvurarak anlaşmalı şekilde boşanma talebinde bulunma gereği hâsıl olmuştur. Tarafların çocukları bulunmamaktadır.

2-Evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır. Taraflar arasındaki evlilik birliği fiilen bitmiştir ve bunun hukuki olarak da tescil edilmesi zorunluluğu doğmuştur. Evlilik birliğinin devamında yarar ve umut görülmediğinden ve evliliğin sürdürülmesinde tarafların hiçbir menfaati kalmadığından işbu dava açılmıştır. Davalı taraf da boşanmayı kabul etmektedir.

3-Taraflar medeni bir şekilde bir araya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra boşanmanın mali sonuçları, maddi ve manevi tazminat, yargılama masrafları, nafaka, hususlarında anlaşmış ve ekte sunulan protokolü birlikte kabul etmişlerdir.

HUKUKİ SEBEPLER  : MK 166.md,HMK ve ilgili kanun hükümleri

DELİLLER            : Nüfus kayıtları, Boşanma Protokolü

TALEP VE SONUÇ   : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, MK 166. md. uyarınca tarafların BOŞANMALARINA ve  EKTE SUNULAN PROTOKOLÜN AYNEN HÜKÜM ALTINA ALINMASINA karar verilmesini vekil edenim adına saygıyla dilerim.21.05.2014

EK:1-Onanmış vekâletname örneği
2- Anlaşmalı boşanma protokolü
Davacı Vekili

Avukat Ankara

  1. Tuna