Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası, Zina Yapan Eşe Boşanma Davası

Zina ne demektir?

Evli bir erkeğin karısından başka bir kadınla veya evli bir kadının kocasından başka bir erkekle cinsi ilişkide bulunmasına zina denir. TMK. m. 161′de boşanma sebebi olarak gösterilmiştir.
Zina’nın 3 unsuru vardır:
a. Evli olmak:
Zina yapan kişinin evli olmasıdır.

b.Başkası ile cinsi ilişkide bulunmak:
Zina yapan kişinin, eşinden başkası ile cinsi ilişkide bulunmasıdır. Eşlerden herhangi birinin evlilik dışındaki homoseksüel ilişkileri zina sayılmaz. Ancak, erkeğin bir kadınla normal olmayan yoldan cinsi ilişkide bulunması zina sayılır. Genelev kadını ile genelevde cinsi ilişkide bulunan koca, zina etmiş sayılmaz.

Aşağıdaki durumlar Yargıtay’a göre zina sayılır:
Kadınla, erkeğin bir odada bulunup, öpüşmeleri.
Ahlak dışı ilişkiyi gösteren fotoğraf.
Erkek ile kadının yalnız başlarına bir evde bulunmaları.
Otelde aynı odada birlikte kalmak.
Çocuk yapma yeteneğinin bulunmadığı tıbben sabit olan kocanın, karısının hamile kalması.
Kocanın 300 günden fazla bir süre karısından ayrı yaşadığı halde karısının hamile kalması.
Zina’nın gerçekleşmesi için, cinsiyet organlarının birleşmesi şarttır. Bunun dışında, tarafların cinsi ilişki dışında kalan bedeni temasları zina sayılmaz. Mesela, tarafların kol kola gezmeleri, öpüşmeleri zina sayılmamıştır.
c.Kusurlu olmak:
Zina yapan; yaptığı işin, cinsi ilişki olduğunu ve bunu eşinden başka biriyle yaptığını anlayabilecek durumda ise, kusurlu demektir. Mesela, bir kadına uyuşturucu madde verdikten sonra ırzına geçilmişse, kadın için zina söz konusu değildir.

Zina nasıl ispat edilir?

Davacı, iddiasını ispat etmek zorundadır. Bunu her türlü delil ile ispat edebilir. Mutlaka “Suçüstü” yapılmak suretiyle ispatı gerekmez. Eşin zina yaptığına dair birtakım kuvvetli ve inandırıcı belirtiler/ipuçları varsa, haktin bunları takdir ederek sonuca varabilir. Hakim, davalının zina yaptığına kanaat getirince  tarafların boşanmalarına hükmeder.
Davalı zina yaptığını ikrar ederse, ne olur?
Davalı eş, zina yaptığını ikrar ederse, bu, davanın ispatı bakımından bir delildir, ancak TMK. m: 184/31 uyarınca hakimi bağlamaz.

Zinalar takas ve mahsup edilebilir mi?

Zina nedeniyle açılmış bir boşanma davasında, davalı eş, davacı eşinin de zina yapmış olduğunu iddia ve ispat etse bile, bu durum açılmış olan davayı düşürmez, yani zinalar takas ve mahsup edilmez.

Davacı, zina yapan eşini affederse ne olur?

Dava hakkı ortadan kalkar, çünkü affeden tarafın dava hakkı yoktur (TMK. m: 161/III). Af, sarih (açık) ya da zımni (Örtülü) olabilir. Ama, affeden eşin mutlaka serbest iradesi sonucu olmalıdır.
Dava ne zaman açılır?

Dava açmaya hakkı olan tarafın, zinayı öğrendiği andan itibaren 6 ay ve her halde zinanın gerçekleştiği andan itibaren 5 sene içinde dava açması gerekir (TMK. m: 161/11). Bu süreler, hak düşüren süredir. Hakim, sürenin geçtiğini öğrenirse, bunu kendiliğinden dikkate alır
Zina Sebebiyle Boşanma Davası nerede açılır?
Eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesinde açılır.

Dava nasıl görülür?
Nüfus kayıtlan getirtilip; tarafların evli olup, olmadıkları araştırılır. Hakim, davacıdan davasını ispat etmesini ister. O da, iddiasını her türlü delille ispat edebilir. Ancak, davalıya yemin teklif edemez. Davalının ikrarı, Hakimi bağlamaz. Hakim, delilleri serbestçe takdir eder. Ayrıca, davanın süresinde açılıp, açılmadığını da araştırır. Hakim’e vicdani kanaat gelirse; tarafların boşanmalarına ve müşterek çocuklarının velayetlerinin hangi tarafa ait olduğuna karar verir. Ceza Davası da açılmışsa, o dosya da celbedilir. Dava sırasında; davacı, davalıyı affederse, dava reddedilir.