Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Yurtdışında Sonuçlanan Boşanma Türkiyede Geçerli mi?

Yurdışında yaşayan pek çok vatandaşımızın merak ettiği konulardan biri de yurtdışında sonuçlanan boşanma Türkiyede geçerli mi konusudur. Ne yazıkki yurtdışında gerçekleşen boşanmalar Türkiye’de geçerli değildir. Yabancı mahkeme kararının Türk Hukuku açısından bir anlam ifade etmesi için Türkiye’de tanıma tenfiz davası açılması gerekir. Bu davalarda tarafların mutlaka bir avukatı olmalıdır. Zira taraflar genelde yurtdışında yaşadığı için bu davayı takip etmeleri çok zordur.

Ayrıca karşı taraf eğer yabancı ülke vatandaşı ise ona tebligat yapmak çok uzun zaman alacaktır. Bu nedenle her iki taraf  avukat tutarsa tebligat için zaman kaybı olmaz ve dava çok hızlı bir şekilde sonuçlanır.

Tanıma tenfiz davaları genellikle tek duruşmada biter. Fakat evraklar eksik hazırlanırsa duruşma daha uzun süre alabilir. Mahkeme yurtdışında sonuçlanan boşanma Türkiyede geçerli mi değil mi tespit edebilmek için dosyaya sunulan evrakları inceleyecektir. Eğer evraklar tam ise ve verilen karar kamu düzenine aykırı değilse davayı kabul edecektir.

Tanıma Tenfiz Davası Ankara

Yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararının tanınması açılacak tanıma tenfiz davasında yetki tarafların yerleşim yerlerinden birisidir. Eğer tarafların Türkiye’de bir yerleşim yeri yoksa dava Ankara ilinde açılmalıdır. Bu davanın kabul edilebilmesi için gerekli bir takım evraklar vardır. Bu evraklar;

  • yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararının aslı ve kesinleşme şerhi
  • bu kararın üzerine Lahey sözleşmesi gereğince apostil şerhi konulmaldır
  • bu karar ve apostil şerhinin Türkçe tecrümesi
  • tanıma tenfiz avukatı için çıkarılacak boşanma vekaletnamesi

Bu evraklar tam olarak mahkemeye sunulduğu takdirde mahkeme davayı kabul edecektir. Daha sonra karar kesinleştirilir ve nüfus müdürülüğüne müzekkere gönderir ve kişi artık Türkiye’de boşanmış olur. Tanıma tenfiz konusunda ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Yabancı Boşanma Kararının Türkiyede Tanıtılması

Yurtdışında boşanmış olan bir çok kimse  yurtdışında sonuçlanan boşanma Türkiyede geçerli mi diye sormaktadır. Yurtdışında verilmiş boşanma kararının nüfus kayıtlarına işlenmesi için kararın Türkiye Mahkemelerinde “tanıma “davası açmak gerekir.Bu davada boşanma kesinleşmiş kararının aslı,apostil şerhi onanmış tercümesi ile dava açılmalıdır.Dava boşandığınız eşinize tebliğ edilmelidir. Eşiniz Türk asıllı değilse dava dilekçeniz tercüme edilmeli ve yetkili makam aracılığı ile tebligatlar yapılmalıdır. Eğer Türk asıllı ise tebligatı konsolosluk aracılığı ile yapmak olanaklıdır. Bu tebligatlar tamamlandıktan sonra hakim kararın tanınmasına karar verecektir.