Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Yabanci İlamın Turkiye de Tanitilmasi Davasi

Yurtdışında boşanan Türk vatandaşlarının Türkiye’de de boşanmaş olması için yabanci ilamın Turkiye de tanitilması davasi açılması gerekir. Bu davalara genel olarak tanıma tenfiz davası denilir. Tanıma tenfiz davaları çok uzun süren davalar değildir. Fakat karşı tarafa tebligat yapılırken ciddi süre kayıpları yaşanabilir. Bu sebeple bu davada her iki tarafında avukat tutmasını tavsiye ederim. Zira her iki tarafta avukat tutarsa dava çok kısa sürede sonuçlanır. Örneği her iki tarafın avukatı varsa Ankara’da açılan bir tanıma tenfiz davası 2 hafta içinde sonuçlanabilmektedir.

Bu dava en önemli unsur yabanacı boşanma kararının bir mahkeme tarafından verilmiş olmasıdır. Bazı ülkerde boşanma kararları belediye veya valilikçe verilebilmektedir. Bu kararların Türkiye’de tanıtılması mümkün değildir. Zira kanun açıl şekilde bir mahkeme kararı olması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca söz konusu mahkeme kararının kesinleşmiş olması gerekir. Kesinleşmeyen mahkeme kararlarınında tanıtılması mümkün değildir.

Tanıma Tenfiz Davası Evrakları

Yabanci ilamın Turkiye de tanitilması davasi açılırken bir takım evraklara ihtiyaç duyulur. Bu evraklar dava açılmadan önce hazır edilmelidir. Öncelikle tanıma tenfiz avukatı için bir vekaletname çıkarılmalıdır. Bu vekaletname olmadan avukat dava açamaz. Daha sonra yabancı boşanma kararının aslı ve onaylı tercümesi hazırlanmalı ve üzerine apostil yaptırılmalıdır. Evraklar tamamlandıktan sonra tanıma tenfiz davası açılır ve mahkeme yapacağı inceleme sonucunda herhangi bir eksiklik görmezse davanın kabulüne karar verecektir. Daha sonra kararın kesileştirilmesinin ardından nüfus müdürlüğüne müzekkere gönderilir ve kişi artık Türkiye’de de boşanmış hale gelir.

Tanıma Tenfiz Davası Nasıl Açılır

Tanıma ve Tenfiz davaları mutlaka usulüne uygun davetiyeyle birlikte açılacak duruşma yapılarak görülür, evrak üzerinden karar verilemez. Dava basit usule tabidir.Adli tatilde de görülebilir.Davacının Türkiye’de ikametgahı yoksa teminat göstermesi gerekmektedir.

Teminat miktarını hakim takdir edecektir. Ancak karşılıklılık anlaşmasında bu konuda muafiyet varsa teminat şartı aranmaz.Yetkili mahkeme Davalının ikametgahı (Nüfusa kayıtlı olunan yer ikametgaha karine olarak kabul edilmektedir.) ;

Türkiye’de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, bu dahi yoksa Ankara, İstanbul, İzmir mahkemeleri yetkilidir. (Bu üç ilden istediği birinde açılabilir.)Görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. (Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi)