Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Yurtdışında Boşanma

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları boşanma davasını Türkiye’de açabileceği gibi yaşadığı ülkede de açabilir. Fakat yurtdışında boşanma işlemi gerçekleştikten sonra bu kararın Türkiye’de tanınması gerekir. Bu işlem için Ankara’da tanıma tenfiz davası açılır. Eğer tanıma tenfiz avukatı yardımı ile bu dava açılırsa çok daha kısa sürede sonuçlanır.

Yurtdışında evlilik, yabancı ile evlilik yapan ve yabancı mahkeme kararı ile boşanan Türk vatandaşları şöyle bir hukuk açısından trajikomik durumla karşı karşıyadır.

Boşandıkları yabancı, kendi hukuku açısından kesinleşmiş kararla boşanmış olduğundan başka evlilik hatta evlilikler yapmakta (tekrar boşanıp tekrar evlenmekte) ama Türkiye’deki nüfus kayıtlarına göre halen bizim vatandaşın eşi görünmektedir.

Hatta dahası, bu yabancı boşanmadan sonra evlendiği kişiden çocuk sahibi olsa, şayet kadınsa Türk hukukuna göre bu çocuk bizim vatandaşımızın evlilik içi çocuğudur. Daha korkuncu bizim vatandaş karar tenfiz edilmeden ölürse hiçbir bağı olmayan boşandığı eş kendisine mirasçı olur. Mademki Hukukumuzu günün şartlarına göre yeniliyoruz bu durumuda sayın ilgililerden beklentimiz bu durumu düzeltilmesidir.

Yurtdışı Boşanma Kararının Türkiye’de Tanınması

Yabancı boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması için tanıma tenfiz davası açmak gereklidir. Bu davada genel yetkili mahkeme Ankara mahkemeleridir. Bu yüzden Ankara tanıma tenfiz avukatı yardımı açılması gerekir. Tanıma tenfiz davası açmak için bir takım evraklara ihtiyaç duyulur. Bu evraklar;

  • Yabancı boşanma kararının aslı ve bu kararın kesinleştiğini gösteren kesinleşme şerhi
  • Mahkeme kararın Türkçe tercümesi
  • Mahkeme kararının üzerine apostil şerhi vurulması
  • Davayı açacak olan tanıma tenfiz avukatı için çıkarlacak vekaletname

Bu evraklar tamamlandıktan sonra tanıma tenfiz davası açılabilir.

Yurtdışı Boşanmada Tebligat

Yurtdışında boşanma kararının alınmasından sonra açılacak tanıma tenfiz davasında en önemli hususlardan biri de tebligat yapılması hususudur. Bu tür davalarda taraflardan biri genellikle yurtdışında ikamet etmektedir. Bu sebeplede bu kişiye yurtdışında tebligat yapmak gerekir. Bu tebligatın yapılması ortalama olarak 4-5 ay sürmektedir. İki kere tebligat gönderileceği dikkate alındığında sadece bir yıl tebligat için beklemek gerekir. Bu süreyi kısaltmak için yapılacak şey ise her iki tarafında avukat tutmasıdır. Her iki tarafta avukat tutarsa bu durumda dava ortalama olarak 1 ay içerisinde sonuçlanabilir. Ankara’da bazı mahkemeler bu tür davaları bir hafta içerisinde dahi sonuçlandırabilmektedir.