Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Kasko Davaları

Trafikte kullanılan araç sayısının giderek artması beraberinde sigorta şirketi ile araç sahipleri arasında uyuşmazlıklar yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu tür uyuşmazlıkları çözmek içinde kasko davaları gündeme gelmektedir.

Uygulamada kısaca Kasko sigortası olarak adlandırılan bu sigorta türü gercek anlamda ayrı bir sigorta türü olmayıp mal sigorta türlerinden bir kısmının motorlu kara taşıtlarına birlikte uygulanmasıdır.

Bu sigorta türü Türk Ticaret kanununda ayrıca düzenlenmiştir. Mal sigorta türü olduğundan TTK. ‘nun 1278 inci maddesi hükmü uyarınca sadece sigorta ettirenin ,sigorta ettirenin değil sigortadan faydalanan kimsenin yahut ta eylemlerinden hukuken sorumlu oldukları kimselerin kusurlu davranışlarından kaynaklanan ve araçta meydana gelen hasar ve ziyaı da karşılamakla sigortacı yükümlüdür.

Kara Taşıtları Kasko Sigortası şartları da (sigortanın kapsamını) belirleyen ilk maddesinde  (sigortanın konusu) bu sigortayla sigortacı ,kaza yolunda kullanılabilen motorlu motorsuz taşıtlardan romörk veya karavanlar ile iş makine erinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatinin aşağıdaki tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararı temin eder şeklinde açıklandıktan sonra bu tehlikeler şu şekilde sıralanmıştır.

Kasko Şirketinin Zararı Karşılamaması Durumunda Yapılması Gerekenler

Kişilerin kasko davaları açmadan önce bilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu davalar mutlaka sigorta avukatı yardımı ile açılmalıdır.  Öncelikle ,gerek hakaret gerekse durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli cismin çarpması veya araca böyle bir cismin çarpması ,müsademesi ,devrilmesi ,düşmesi,yuvarlanması gibi kazalar ile üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketlerin bu sigortanın konusunu oluşturacağı belirlenmiştir.

Sigorta poliçesinde belirtilen araç ve poliçede yer alması koşulu ile araca monte edilmiş her türlü ses ve görüntü cihazları ile taşıta standardının dışında yer alan ek aksesuar sigorta kapsamı içinde olduğu genel şartlarda hükme bağlanmıştır.

Kasko sigortası genel şartlarına göre ,yangın ve yangının söndürülmesi sırasında oluşan hasarlarda sigorta güvencesindedir.

Yine aynı şartlara göre sigortalı aracın çalınması güvence altına alındığı gibi çalınma gerçekleşmeyip de teşebbüs aşamasında kalsa dahi bu sırada oluşan hasar ve ziyanlar dahi sigorta güvencesine alınmıştır.
Aracın içinde bulunan eşya veyahut emtianın kasko sigortasının teminatına dahil olabilmesi için bu hususun taraflarca kararlaştırılması ,poliçeye yazılması ve nihayet pirimin ödenmesi şarttır.

Kasko Sigorta Sözleşmesi ve Sigortacının Sorumluluğu

Kasko sigorta poliçesinin düzenlenmesi diğer mal sigortalarında da olduğu gibi sigorta sözleşmesinin bir geçerlilik koşulu değil sadece bir ispat şartıdır. Kasko sigortası ile sigorta ettirenin bizzat uğradığı zararlar sigortaca güvence altına alınmıştır.

Kasko sigorta sözleşmesi,mal sigortası hükümlerine tabi bulunduğundan sözleşmenin kurulması ile sigortacının sorumluluğunun başlamasının ayrı kurallara tabi bulunduğu gözden kaçırılmamalıdır .

Zira taraflar arsında sigorta sözleşmesi kurulmuş olsa bile sigorta ettiren TTK. nın 1294 üncü  maddesinde belirlenen prim borcunun tamamını ve yahut ilk taksitini ödemedikçe aynı yasanın 1282 ve 1295/3 üncü maddeleri hükmü gereğince sigortacının sorumluluğunun başlaması mümkün değildir. Kasko davaları bu madde kapsamında açılmalıdır.

Kasko sigortasının başlangıcı ve bitişi taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye sınırları içinde Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00 de başlar ve bitim günü aynı saatte sona erer. Ancak riziko gerçekleştikten sonra yapılan sigorta sözleşmesi ile riziko sigorta kapsamına alınması TTK. nun 1279 uncu maddesi hükmü gereğince hükümsüz hale gelir. Yani bu hususun aksinin taraflarca kararlaştırılması ve kabulü mümkün değildir.

Kasko davaları, davalı sigorta şirketinin bölge müdürlüğünün olduğu yerde de açılabilir. Örneğin Ankara ilinde sigorta şirketlerinin büyük bir kısmının bölge müdürlüğü bulunmaktadır.Yani olay başka bir yerde gerçekleşse bile dava Ankara ilinde açılabilir. Bunun sonucu olarakta bu tür davaların Ankara sigorta avukatı yardımı ile açılması daha uygun olacaktır. Kaska ile ilgili sorunlarınız için bize ulaşabilir ve gerekli hukuki yardımı alabilirsiniz.