Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Yurtdışında Boşanma Türkiye de Tescil

Yabancı bir ülkede boşanan kişiler (örneğin Amerika, Hollanda, Almanya, Fransa; İşviçre, İtalya gibi) Türkiye’de hala evli olarak görünür. Bunun nedeni ise ülkelerin ortak bir hukuk sisteminin olmamasıdır. Bu nedenle yurtdışında boşanma Türkiye de tescil edilmelidir. Bu tecsil işlemi tanıma tenfiz davası ile yapılır.

Tanıma tenfiz davasında yeni bir yargılama yapılmaz. Sadece yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararının Türk Hukuku açısından uygun olup olmadığı incelenir. Bu nedenle bu davalar genelde tek celsede sonuçlanır.

Tanıma tenfiz davalarında en büyük sorun karşı tarafa yapılacak tebligattır. Zira bu davalarda karşı taraf genelde yurtdışında ikamet veya yabancı ülke vatandaşıdır. Davanın kabul edilebilmesi için taraf teşkili sağlanmalıdır. Yani karşı tarafa tebligat yapılmalıdır. Karşı taraf yurtdışında olduğunda bu o ülkeye gönderileceğinden dava çok uzun sürmektedir. Bu süreyi kısaltmanın tek yolu ise her iki tarafın avukat tutmasıdır. Her iki tarafında avukatı olursa tebligat için süre kaybı yaşanmayacağından dava çok kısa sürede sonuçlanacaktır.

Yabancı Boşanmanın Türkiye’de Tanıtılması

Yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararının tanıtılması için bazı evraklara ihtiyaç vardır. Bu evraklar tam olarak hazırlanmazsa yurtdışında boşanma Türkiye de tescil edilemez.

Bu evraklardan ilki yabancı boşanma kararının aslıdır. Bu kararın mutlaka kesinleşmiş olması gerekir. Kesinleşmeyen kararlar için tanıma karar verilmez. Kararın kesinleştiği ancak kesinleşme şerhi ile ispat edilebilir. Dava açarken hem kararın hem de kesinleşme şerhinin mutlaka mahkemeye sunulması gerekir.

İkinci olarak yabancı boşanma kararının üzerine apostil eklenmelidir. Apostil şerhi lahey sözleşmesi gereğince yurtdışında verilen kararın uluslararası alanda geçerli olması sağlayan bir şerhtir.

Daha sonra bu evrakların Türkçe’ye tercümesi yapılmalıdır. Bu tercümenin konsolosluk veya noterce onaylanması şarttır.

Son olarakta avukatın dava açabilmesi için tanıma tenfiz avukatı için bir boşanma vekaletnamesi çıkarılmalıdır. Vekaletname mutlaka fotoğraflı olmalıdır.

Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer

Tanıma tenfiz davaları ortalama 4 ay gibi bir sürede sonuçlanır. Fakat karşı taraf yurtdışında ise bu süre 2 yıla kadar çıkabilir. Zira yurtdışında gönderilen tebligat çok uzun sürede geri dönmektedir. Bu tebligat parçası dönmeden de davanın kabul edilebilmesi mümkün olmadığından davanın uzun sürmesi kaçınılmazdır. Bu yüzden bu tur davalarda her iki tarafın da avukat yardımı alması gerekir. Eğer her iki tarafta avukat tutarsa yurtdışında boşanma Türkiye de tescil işlemi bir ay gibi bir sürede sonuçlanır.