Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Yıllık Ücretli İzin

İş Kanunumuzun 53. Maddesi’nde;
“ işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a- Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

b-Beş yıldan fazla, on beş yıldan az olanlara yirmi günden,

c-  On beş yıl dahil ve daha fazla olanlara yirmi altı günden, az olamaz.

Ancak on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Yıllık izin süreleri iş sözleşmesi ve toplu iş sözleşmesi ile arttırılabilir.”

Yıllık Ücretli İzin Ücreti Nasıl Alınır

Öncelikle 53. maddeye göre çalışanlarımız çalıştıkları işyerlerinde bir yıl çalışmaları  olmadıkça, işverenlerimizde çalışanların çalışma sürelerinin  bir yılı doldurmadan ücretli izin uygulanmayacağını bilmeleri gerekir.  Bir yılı doldurmadan, çalışanın işten ayrılması halinde, yıllık ücretli izin ile ilgili bir talebi söz konusu olmayacaktır.

Yıllık ücretli iznin çalışan için bir hak olması için çalıştığı iş yerinin niteliğide önemlidir. Bir yıldan az süreli mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanların bu haktan yararlanması mümkün değildir. Dolayısıyla yıllık ücretli izin uygulaması sürekli iş yerlerinde bir yıldan uzun süren işler için uygulanmaktadır.

Yıllık Ücretli İzin Ücreti Ne Kadardır

İzin ücretleri işçilerin kıdemine göre belirlenir. İşçinin çalışma süresi ne kadar çoksa yıllık izin hakkı da o kadar yüksektir. Bir çok işçi böyle bir hakkının olduğunu bilmediği için işvereni ne derse ona inanmakta ve haklarını aramamaktadır. Oysa ki işçilerin yıllık izinleri kullandırılmazsa bu izin ücretlerinin işçiye ödenmesi gerekir. Bu ücret ödenmezse işçinin haklı neden fesih hakkı doğar ve böylece kıdem tazminatına da hak kazanır. Eğer işçinin ücretli izin hakkı ihtara rağmen ödenmezse işçinin iş hukuku avukatı yardımı ile dava açması gerekir. Eğer davanız Ankara’da ise bizimle iletişime geçebilirsiniz. Biz gerekli tüm işlemleri sizin adınıza özenle yaparız.

yillik-ucretli-izin