Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Yargıtay Aşırı İbadeti Boşanma Nedeni Saydı

Yargıtay, kadının aşırı ibadet nedeniyle evlilik yükümlülüklerini yerine getirmemesini boşanma nedeni saydı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kendisini aşırı şekilde ibadete veren, yemek ve temizlik yapmayan, çocuğuyla bile ilgilenmeyen karısı Saadet D.’den boşanmak isteyen koca Burhan D.’yi haklı buldu.
Konya’da görücü usulüyle evlenen Saadet D. ve Burhan D.’nin bir çocukları oldu. Daha sonra Saadet D. çevresinin telkiniyle kendisini aşırı şekilde ibadete verdi. Saadet D. bir süre sonra yemek yapmamaya, evinin temizliği ve çocukla ilgilenmemeye başladı. Kocası Burhan D.’nin tüm uyarılarına rağmen de bu tavrını değiştirmedi. Bunun üzerine Burhan D. karısına boşanma davası açtı. Ancak mahkeme davayı reddetti.

Davacı kocanın temyiz talebini yerinde bulan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, mahkemenin boşanmayı ret kararını bozdu. Oybirliği ile alınan kararda özetle şöyle denildi: “Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalının (kadın) kendisini aşırı şekilde ibadete verdiği, yemek yapmadığı, evin temizliği ve çocukla ilgilenmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı (koca) dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre boşanmaya karar verilecek yerde yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.”