Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE FAZLA MESAİ YAPILMASI, ALACAK HESAPLAMASI

Bayramlarda ve genel tatil günlerinde çalılan işçiler için ayrı bir ücret ödenmesi gerekir. Zira söz konusu günlerde yapılan çalışmalar fazla çalışmalardır. Bu nedenle işçinin normal olarak belirlnen ücretinden daha yüksek bir tutarda ücret ödenmesi gerekir. Fakat bir çok iş veren ulusal bayram ve genel tatil günderilnde fazla mesai yapılması durumunda ücret ödememektedir. İşçilerin ise böyle bir hakları olduğunu dahi bilmemektedirler. Bu sebeple işçi olarak çalışan kişilerin mutlaka avukat yardımı almasını ve haklarını öğrenmesini tavsiye ederim. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Bayramlarda Çalışma Ücreti Nasıl Alınır

Bayramlarda ve genel tatil günlerinde fazla mesai yapılması durumunda söz konusu çalışmanın ücretini almak için dava açılması gerekir. Bu davayı açmadan önce işverene ödeme yapması konusunda bir ihtarname göndermekte fayda vardır. Eğer işveren belirlenen süre içerisinde bu ücreti ödemezse bu durumda Ankara iş mahkemesinde dava açmak gerekir. Bu davanın avukat yardımı ile açılması hem süreyi kısaltır hem de davada yapılacak hataların önüne geçer. İş hukuku avukatları olarak bu konuda işlerin haklarını tam olarak alması için özenle çalışıyoruz.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Fazla Mesai Ücreti

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca bayramlar; Ulusal Bayram, Yılbaşı, Resmi ve Dini Bayram günleri olarak dörtlü bir sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. 1923 yılında Cumhuriyet’in ilan edildiği 29 Ekim günü, 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlamak üzere Ulusal Bayram olarak kabul edilmektedir.

Özel işyerlerinin sadece 29 Ekim günü kapanması zorunlu tutulmaktadır. Tatil günleri, Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip cumartesi gününün tamamı tatil yapılmaktadır. Normal şartlar altında bayram ve genel tatil günlerinde fazla mesai yapılması izne tabidir.

İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenmek zorundadır. (4857 sayılı İş Kanunu Madde 47)  İşçinin tatil günü için eline geçecek ücret tatilde çalışıp çalışmamasına göre değişmektedir. Tatil ücreti hukuki olarak iş karşılığı olmaksızın kanundan dolayı yapılan bir ödeme olduğundan tatil yapmayıp çalışması halinde hak ettiği ikinci ücret hukuken tatil ücreti değil çalışmasının karşılığı olan ücret olarak kabul edilmektedir.

bayram-ve-genel-tatil-gunlerinde-fazla-mesai-yapilmasi