Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Trafik Kazası Davaları

Trafik kazaları sonucu ölen yada yaralanan kişilerin bir çok hakkı mevcuttur. Fakat insanlar bu konuda yeterince bilgi olmadıkları için haklarını aramamaktadır. Meydana gelen trafik kazası nedeniyle trafik kazası davaları açılırken maddi ve manevi tazminat talep edilebilir.

Eğer kişi ölmüşse onun desteğinden yoksun kalanlar destekten yoksun kalma tazminatı alabilirler. Bu tazminatların boyutları bazen çok ciddi miktarlara ulaşabilir. Bu nedenle bu davaların mutlaka avukat vasıtasıyla açılması gerekir. Aksi halde kişiler hak kaybına uğrayabilir.

Trafik Kazasından Kaynaklı Tazminat

Trafik kazasından kaynaklı olarak açılan trafik kazası davalarında pek çok emsal karar bulunmaktadır. Bu emsal kararlarda Yargıtay’ın manevi tazminat hakkında görüşleri yer almaktadır.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 7.3.1999 tarihli ve 2000/416 esas ve 2000/2187 karar sayılı ilamının gerekçesinde şu hususlar yer almaktadır:

“… Mahkeme (trafik kazasında) yaralanan çocuğun anne ve babasının manevi tazminat isteklerini reddetmiştir.davacıların kız çocuğunun kamyon altında kalışı sonucu olarak göbek altından publis hizasına kadar uzanan kalıcı yara izi ve  belden aşağı kısmının estetiğinin bozulduğu  anlaşılmıştır.

Kişilik haklarının, kişinin yaşamı, sağlığı, vücut ve ruh bütünlüğü ile toplum içindeki yerini koruyan haklar olduğu, ve bunların fiziksel, duygusal ve sosyal kişilik değerleri içerdiği gözetildiğinde… somut olaydaki duruma göre, davacıların kız çocuğunun yaralanmasının sosyal ve duygusal kişilik değerlerin kapsamında olup olmadığı konusu üzerinde durulmak gerekir. Sosyal ve duygusal kişilik değerleri, kişinin toplum içindeki yeri, birlikte yaşadığı ailesi ve yakınlarının değer alanı içine giren haklardır.

Bu bağlamda da Borçlar kanununun 49. maddesindeki düzenleme itibariyle de kişinin bizzat değil de yakınlarının (karı-koca, ana-baba ve çocuklarının) ağır yaralanması gibi somut olayın kendine özgü ağırlığının ve özelliğinin zorunlu kıldığı olguların kanıtlanması halinde sosyal ve duygusal değerlerin ihlal edildiği ve bozulduğu, böylece aile birliği içinde korunması gereken bağlılığın zarar gördüğünün kabulü gerekir. Böylece davacıların geleceğe ilişkin istem ve beklentilerinin gerçekleşmemesi nedeniyle de sosyal kişilik değerlerinin bu yönden de saldırıya uğradığının kabulü gerekir. Mahkemece bu yönler gözetilmeden anne ve babanın manevi tazminat isteklerinin reddedilmesi bozmayı gerektirmiştir…”

Trafik Kazasında Tazminat Nasıl Alınır

Trafik kazası geçiren ve bu kaza sonrasında yaralanan kişiler için hem iş gücü kaybından kaynaklanan tazminat talep edilebilir hem de tedavi giderleri istenir. Bunun yanında manevi tazminat davası da açılabilir. Fakat trafik kazası davaları açılmadan önce mutlaka karşı tarafın sigorta şirketine başvuru yapılması gerekir. Bu başvurunun avukat yardımı ile yapılması çok daha iyi olur. Eğer konu hakkında hukuki desteğe ihtiyacınız olursa bize ulaşabilirsiniz.

  1. aslı zengin