Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Trafik İş Kazası Sonucu Ölüm

Trafik kazası sırasında meydana gelen ölümlerden dolayı destekten yoksun kalma tazminatı için dava açılabilir. Eğer bu kazada ölen kişi işçi ise bu durumda olay iş kazası olarak değenlendirilir. Trafik iş kazası sonucu ölüm olayı gerçekleşirse bu durumda işvereninde tazminat sorumluluğu gündeme gelir.

İşverence görevlendirilen diğer bir işçinin kullandığı özel araba ile görevde iken trafik kazası sonucu ölen işçinin mirasçıları işverene karşı tazminat davası açabilirler.

Bu durumda işveren ilke olarak sorumlu olup, varsa ölenin kusuru oranında sorumluluktan kurtulur. (1475 S.K. Mad. 73)

Davanın konusu miras bırakanın kazada ölümü nedeniyle işverenden destekten yoksun kalma tazminatının alınması isteğinden ibaret olup dava, olayda işverenin kusurunun bulunmadığı, işverenin diğer bir içşisinin kul¬landığı öze! vasıtanın trafik kazası yapması sonucu öldüğü vasıta sahibinin mirasçıları aleyhine dava açılabileceği gerekçesiyle reddedilmiştir.

Davacıların miras bırakanı, davalı şirket Yönetim Kurulu kararı ile görevli olarak Avrupa’ya gönderilmiştir. Kazayı yapan işverenin diğer bir işçisi, vasıtayı kullanan kişi dahi işverence aynı şekilde görevlendirilmiştir. Kaza dönüş sırasında meydana gelmiş olup bir iş kazasıdır. İşverenin yolculuk için herhangi bir öneride bulunduğu, işçinin de bu öneriye aykırı davrandığı ileri sürüimemiştir. O halde işveren ilke olarak tazminatla sorumlu olup varsa miras bırakanın kusuru oranında sorumluluktan kurtulur. Mahkemece bu esaslara aykırı olarak yazılı gerekçelerle davanın reddi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

Trafik Kazasından Kaynaklı Tazminat Davası

Meydana gelen trafik kazasında ölen kişinin yakınları iş mahkemesinde tazminat davası açabilirler. Bu dava, araç sürücüsüne, işletine, sigorta şirketine ve işverene karşı açılır. Trafik iş kazası sonucu ölüm nedeniyle açılacak davada, destek yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat talep edilir.

Açılacak tazminat davasında kazanılacak olan tazminat çok ciddi miktarlara ulaşabilmektedir. Bu nedenle bu davaların avukat yardımı ile açılması çok önemlidir. Zira hatalı veya eksik olarak açılan davalarda ciddi hak kayıpları yaşabilir. Bunun yanında zamanaşımı sürelerine de dikkat etmek gerekir.

Trafik Kazasından Ölen Kişinin Yakınları Ne Yapmalı

Trafik iş kazası sonucu ölüm meydana gelmişse yakınları öncelikle bir veraset ilamı (mirasçılık belgesi) çıkarmalıdır. Daha sonra bu belgede yer alan tüm kişiler birlikte hareket ederek karşı tarafın sigorta şirketine başvuru yapmalı ve haklarını talep etmelidir. Eğer sigorta şirketi süresi içerisinde ödeme yapmazsa avukat yardımı ile dava açmak gerekir. Bu dava olayın olduğu yerde açılabileceği gibi Ankara’da da açılabilir. Zira Ankara’da sigorta şirketlerinin müdürlükleri bulunmaktadır. Kanunda bu konuda özel bir düzenleme olduğu için davanın Ankara’da açılmasına karşı yetkisizlik iddiasında bulunulamaz.