Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

TENFİZ İSTEMİ

Tenfiz davası açmakta hukuki yararı bulunan herkes tenfiz davası açabilir. Tenfiz istemi dilekçe ile yapılır. Tenfiz istemi için yazılacak dilekçede yer alması gereken hususlar şunlardır.

1-      Davanın tarafları ve temsilcilerin ad, soyad ve adresleri,

2-      İlamın kesinleştiğini ispatlayan bilgi ve belgeler. Apostil olması yeterlidir.

3-      Tenfiz talebi: Dilekçede tenfiz isteminde bulunan kişi, nasıl bir tenfiz istediğini belirtmelidir. Çünkü kısmı tenfizde mümkündür. Kısmı tenfiz için taleplerin bölünebilir olması gerekmektedir. Para alacakları bölünemez.

4-      Dilekçenin tebliği ve itiraz edilmemesi.

Bu hususlar yerine getiriliği zaman tenfiz istemi kabul edilecek ve karak Türk Hukuku’da geçerli hale gelecektir.

Yurt dışında yaşanan vatanşlarımız vatandaşlık hakkı elde etmek için evlilik yapmaktadır. Vatandaşlık hakkını elde ettikten sonra ise boşanmaktadır. Fakat söz konusu boşanma Türkiye’de tanıtılmadığı için kişiler Türkiye’de hala evli görünmektedir. Bu durumun düzeltilmesi için kişinin Türkiye’de tanıma tenfiz davası açması gerekir.

Türkiye’de Tanıma Tenfiz Davası

Tarafların yurt dışında gerçekleşen boşanmalarının tanınması için bir takım evraklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu evraklar tamamlanmadan tanıma tenfiz davası açılması mümkün değildir. Bu evraklar;

A) Yurt Dışında Gerçeklene Boşanma Kararın Aslı

Yurtdışında gerçeklene boşanmanın gerekçeli kararı dava açarken mahkeme mutlaka sunulmalıdır. Bu karar mühürlü ve imzalı olmalıdır.

Ayrıca söz konusu kararın kesinleşmiş olması gerekir. Kesinleşmeyen kararlar için tenfiz istemi kabul edilmez. Kararın kesinleştiğine ilişkim imzalı ve mühürlü kesinleşme şerhinin aslı mutlaka dosyaya eklenmelidir.

B) Karara Apotsil Şerhi Eklenmelidir.

Apostil şehri Lahey sözleşmesi gereğince karara uluslar arası geçerlilik kazandıran bir mühürdür. Bu mühür olmadan kararın tanınması mümkün değildir. Bu mühür kararın onaylanması anlamındadır.

C) Boşanma Kararının Türkçe Tercümesi

Son olarakta apostilli kesinleşmiş boşanma kararının Türkçe’ye tercüme ettirilmesi gereklidir. Bu tercümenin mutlaka konsolosluk veya noter onaylı olması gerekir.

Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer

Tanıma tenfiz davasında süreler iki şekilde belirlenir. Bunlarda ilki

a) Tarafların her ikisinde Türkiye’de bir avukata vekalet vermiş olmasıdır. Bu durumda dava açılmakta karşı tarafta davayı kabul etmektedir. Bu süreç  Ankara mahkemelerinde yaklaşık olarak 1 ay içerisinde tamamlanmaktadır.

b) Taraflardan sadece biri avukata vekalet vermişse bu durumda karşı tarafa tebligat yapılacağından dava biraz daha uzun sürer. Zira yurt dışında gönderilen tebligatlar yaklaşık 3 ay gibi bir sürede geri dönmektedir. Bu durumda davanın süresi 9 ayı bulmaktadır.

Taraflar bir avukata vekalet vermişse bu durumda Türkiye’ye gelmelerine gerek yoktur. Avukat bütün işlemleri hallecedektir. Bu noktada biz müvekkillerimizin Türkiye’ye gelmesine gerek kalmadan kararlarının tanınmasını sağlamaktayız. Tenfiz istemi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

tenfiz-istemi

  1. Hacı