Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Tenfiz İçin Gerekli Şartlar Nelerdir

TANIMA VE TENFİZ DAVASI

GENEL BİLGİLER

1-TANIMA TENFİZ İÇİN GEREKLİ BELGELER

•Yurtdışında alınmış boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için gerekli belgeler;
•Yurtdışı mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının asli
•Boşanma kararın kesinleşmiş olması ve apostille (özel tasdikname)
•Yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar  (Noter, Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti
•Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi
•Ayrıca Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli veya konsolosluktan resimli boşanma vekaletnamesi
2-  TANIMA VE TENFİZ DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME

•Yetkili Mahkeme : Ankara  İstanbul veya İzmir’de bulunan Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi) ‘nde açılabilir.
•Mahkeme yetkili olup olmadığını kendisi dikkate almaz
•Tanıma tenfiz davasında yetki kamu düzeninden değildir.
•Davalı taraf mahkemeye yetki yönünden itiraz edecekse ilk itiraz olarak ileri sürmelidir.
3- TANIMA DAVASINI KİM AÇAR

•Boşanma kararının tanınmasına dair davayı eşlerden birisi diğerine karşı açmalıdır.
4- Boşanma Kararının Türkiye’de Tanınması En Hızlı Nasıl Gerçekleşir

•Yurtdışında ( Almanya, İngiltere , Fransa …) yabancı bir mahkemeden alınmış boşanma kararının Türkiye’de Türk Mahkemeleri tarafından tanınmasında en çok zaman alan konulardandır.
•Davalı tarafın yurtdışında olması nedeniyle tebligat için uzun bir süre geçmesidir.
•Bu durumun çözümü için tarafların her ikisinin de Türkiye’den ayrı birerr avukata vekaletname vermesidir.
•Bu durumda yurtdışına tebligat yapılmasına gerek kalmayacak, dava kısa sürede sonuçlanacaktır.
5- Tanıma Davası Yargılama Süreci

•Tanıma davası açıldığında hakim tekrar boşanmaya ilişkin konuları ele alıp yargılama yapmaz.
•Tanıma davaları genellikle tek duruşma ile karar verilen davalardır.
•Burada hakimin dikkate alacağı konular, tanıma için gerekli şartların oluşup oluşmadığı , kanunen gerekli belgelerin dosya içerisinde yer alıp almadığı
•Yabancı mahkeme tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türk Kamu düzenine aykırılık teşkil edip etmediği hususlarıdır.
•Tanıma tenfiz davaları takip edilmesi gereken davalardandır. Davanın tarafları duruşmada bulunmaz ise , H.U.M.K gereği dosya işlemden kaldırılır.
•Tanıma ve tenfiz davaları Adli Tatilde de görülebilir
6- TANIMA VE TENFİZ DAVASINDA TEBLİGAT

•Mahkeme tarafından gerekçeli karar yazılarak taraflara tebliğ edilir.
•Karşı taraf başka ülke vatandaşı ise, gerekçeli kararın da yine o dile çevrilmesi ve bu şekilde tebliğ için gönderilmesi gereklidir.
•Gerekçeli karar taraflara tebliğ edildikten ve boşanma kararı kesinleştikten sonra Türkiye’deki ilgili nüfus müdürlüğüne yazı yazılarak kişinin Türkiye’de de boşanmış olduğu bildirilir.
7- TANIMA VE TENFİZ ARASINDAKİ FARK NEDİR

•Yurtdışında bulunan mahkeme , karar verirken, aleyhinde tenfiz istenen kişiyi , usulune uygun şekilde dinlenmemiş , çağrılmamış, kendisine savunma hakkı verilmemiş ise, tenfiz davası esnasında aleyhinde tenfiz istenen kişi bu duruma itiraz ederse davanın reddine karar verilir.
•Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de tenfizi için yabancı mahkeme tarafından usulune uygun savunma hakkının verilmiş olması gerekir.
•Tanımada böyle bir şart yoktur.Tenfiz yapılması için Türkiye Cumhuriyeti ile , tenfiz edilecek mahkeme kararının verildiği ülke arasında Tenfiz yapılabilmesi için yurtdışında kararın verildiği ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında hukuki karşılıklılık anlaşması veya sözleşme gereklidir.
•Bu şartlar tanıma davasında aranmaz