Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Temyiz Nereye Yapılır, Temyiz Nasıl Yapılır Temyiz Dilekçe Örneği

Yerel mahkemede sonuçlanan davalar için temyiz nereye yapılır sorusuna önceden Yargıtay cevabını verebiliyorduk. Fakat yeni kanun düzenlemesi ile birlikte artık istnaf mahkemeleri göreve başladığı için kanun yoluna başvurmak isteyen kişiler önce istinaf kanun yoluna başvurmak zorundadır.

Temyiz nasıl yapılır osurusuna cevap vermek gerekirse ;eğer davanız yerel mahkemede olumsuz sonuçlandı ise bu durumda yasal süresi içerisinde kararı veren mahkemeye bir dilekçe ile başvurarak dosyayı bir üst mahkemeye gönderebilirsiniz.

Davayı Kaybeden Tarafın Yapması Gerekenler

Mahkeme bir dava açtınız ve bu dava bir takım nedenlerle reddedilmişse yani davayı kaybetmişseniz yapmanız gereken bir takım işlemler vardır. Öncelikle davayı avukatsız olarak açmışsanız bir avukat yardımı almak gerekir. Zira avukat desteği olmadan açılan davalarda bir çok hata yapılmaktadır. Bu hatalarda size süre kaybettirmektedir. Bu nedenle mümkünse davayı açarken bir avukat yardımı almanızı tavsiye ederim. Davanız reddedildikten sonra dosya bir üst mahkeye gidecektir. Üst mahkeme kararın yerinde olup olmadığını denetler. Dosya üst mahkemeye gönderilirken yazılacak olan temyiz yada istinaf dilekçesi çok önemlidir. Zira dosya üzerinden yapılan incelemelerde sadece bu dilekçe dikkate alınır. Bu nedenle dilekçenin uzman bir avukat tarafından yazılması gerekir.

Temyiz Dilekçe Örneği

Aşağıda temyiz dilekçe örneği yer almaktadır. Bu dilekçe tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Her olayın kendisine özgü bazı önemli noktaları olduğundan sadece bu dilekçe ile işlem yapılmamalı ve hukuki destek alınmalıdır. Konu ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

YARGITAY …. HUKUK DAİRESİNE

Gönderilmek üzere

…. MAHKEMESİNE

DOSYA NO                           :

TEMYİZ EDEN                    :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                                :

KONU                                    : …Asliye Hukuk Mahkemesinin ……../…. E ve ……/…. K numaralı …./…./….. tarihli kararının temyizen bozulması talebidir.

 

TEMYİZ NEDENLERİ       : Müvekkilim hakkında, asılsız ve hakaret derecesine varan iddialar ileri sürerek, kişilik haklarına hukuka aykırı biçimde yapılan tecavüz sebebiyle , müvekkili manevi zarara uğratan davalılardan  …Asliye  Hukuk Mahkemesi   ile manevi zararın tazmini talep edilmiş fakat mahkemece bu talebimiz tamamen reddedilmiştir.

Dava konusu olayda ileri sürülen asılsız iddialarda müvekkilin adı açık bir şekilde belirtildiği gibi toplanan delillerden de anlaşılacağı üzere tamamen müvekkile karşı işlenen bu fiilden müvekkil ağır bir manevi zarara uğramıştır.Buna karşılık mahkemece talebimiz reddedilmiştir. (…) Yerel mahkemenin usul ve yasaya aykırı olan bu kararının bozulması gerekmektedir.

 

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle yerel mahkemenin verdiği kararın TEMYİZEN BOZULMASINA karar  verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederim.  …/…/…

 

Temyiz Eden Davacı Vekili

Avukat Ankara

  1. Adem