Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Senet İcraya Nasıl Verilir İcraya verme

Ticari hayatın bir parçası olan senet bir borca karşılık olarak verilen ve kambiyo senedi hükümlerine tabi bir kıymetli evraktır. Senedin karşılığı olan borç ödenmediğinde alacaklı olan kişi senedi icraya vererek alacağını tahsil etmeye çalışır. Peki senet icraya nasıl verilir ? Bunun için öncelikle icra avukatı yardımı alınmalıdır. Kişilerin kendi başına bu işlemleri yapabilmesi pek mümkün değildir. Alacağın hızlı bir şekilde tahsil edilmesinde icra avukatının rolü büyüktür.

Senet icraya verilirken alacaklı tarafça doldurulması gereken bir takım evraklar vardır. Bunların başında takip talebi gelir. Alacaklı elindeki senetle birlikte bir takip talebi hazırlayarak icra dairesine başvuru yapar. İcra dairesi harçları tahsil ettikten sonra borçluya tebligat gönderir.

Senet Nasıl Doldurulur

Alacaklı olan kişilerin senet nasıl icraya verilir sorusunda önce senet nasıl doldurulur sorusunun cevabını öğrenmesi gerekir.

  1. Senet metninde bono ya da emre muharrer senet sözcüklerinin yer alması gerekir. Senet yabancı dilde düzenlenmişse o dildeki karşılığı olan sözcük yazılmalıdır. Bono sözcüğünün yazılmaması bonoyu geçersiz yapacaktır.
  2. Senet belirli bir bedelin kayıtsız şartsız ödenmesi vaadini içermelidir. Bedel TL ya da yabancı para cinsinden yazılmalıdır. Senet metnine ya da metnin üzerine yazılabilir. Yazılmaması halinde bono geçersiz olacaktır.
  3. Senette vade yazılmalıdır. Vade içermeyen senet görüldüğünde vadeli sayılacaktır.
  4. Bono ödeme yerini içermelidir. Ödeme yeri açıkça yazılmamışsa senedin düzenlendiği yer ödeme yeri sayılır. Eğer düzenlendiği yer de belirtilmemişse bono geçersiz olacaktır.
  5. Ödemenin kime ya da kimin lehine ödeme yapılacağı, yani lehtar senette gösterilmelidir. Lehtar gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. Senette lehtarın yazılmaması senedi geçersiz yapacaktır.
  6. Senet düzenlendiği günü içermezse geçersiz olacaktır. Düzenlenme yeri açıkça gösterilmemişse düzenleyenin imzasının yanında yazılı yer düzenleme yeri sayılır. Bu da yoksa bono geçersiz olacaktır. Yani senet Ankara ilinde doldurulmuşsa senedin üzerine düzenleme yeri olarak mutlaka Ankara yazılmalıdır. Eğer Ankara ibaresi yer almazsa borçlunun adresine bakılır. Borçlunun adresinde Ankara ibaresi varsa bu durumda senet geçerli hale gelir.
  7. Senette düzenleyenin imzası mutlaka el yazısıyla atılmış olmalıdır. Senette borçlunun imzasının eksikliği senedi geçersiz yapacaktır.

Senet İcraya Verme

Alacaklı olan kişi verdiği borca karşılık almış olduğu senedin vadesi geldikten sonra borç hala ödenmemişse bu durumda icra takibi yapmalıdır. İcra takibi oldukça zor bir iş olduğu icra avukatı yardımı alınması çok önemlidir. Vadesi geçen senet 3 yıl içinde icraya konulmalıdır. Aksi halde zamanaşımına uğrar. Senet icraya verilirken senedin aslı mutlaka icra dairesine ibraz edilmelidir. İcra müdür önüne gelen senedin unsurlarının tam olup olmadığını inceler ve takibi başlatır. Senet icraya nasıl verilir gibi konular hakkında ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.