Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Kayıp Kaçak Bedelinin Geri Alınması

Elektrik abonelerinden haksız olarak alınan kayıp kaçak bedelinin geri alınması mümkündür. Zira faturalara yansıtılan kayıp kaçak bedelinin herhangi bir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Bu konuda açılan davalar olumlu sonuçlanmakta ve Yargıtay tarafından da onanmaktadır.

Söz konusu kayıp kaçak bedeli ilk bakışta düşük bir ücret gibi görünebilir. Fakat geçmişe dönük olarak hesaplandığında çok ciddi miktarlarda bir tutarın haksız ve dayanaksız olarak halktan tahsil edildiği görülecektir. Bunun yanında çiftçilik yapan ve sulama sistemleri elektriğe bağlı olan bir çok kişi çok ciddi miktarla elektrik faturaları ödemektedirler. Bu faturaların belirli bir yüzdesi de kayıp kaçak bedeli olarak tahsil edilmektedir.

Bu tür çiftçilerimizin desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekirken, haksız ve mesnetsiz olarak böyle bir kayıp kaçak bedelinin kendilerinden tahsil edilmesi çiftçilerimizin belini iyice bükmektedir. Bu nedenle bütün çiftçiler haklarını aramalı ve haksız olarak ödedikleri kayıp kaçak bedelini yargı yoluyla geri almalıdırlar.

Diğer yandan küçük esnaf ve kobiler de işletmelerinde çok ciddi miktarda elektrik kullanmaktadırlar. Bu sebeple çok ciddi tutarlarda kayıp kaçak bedelini hukuka aykırı olarak elektrik idaresine ödemek zorunda bırakılmaktadır. Bu işletme sahipleri de haklarını mahkemede aramalıdırlar.Kayıp kaçak bedelinin geri alınması hususunda hukuki yardıma ihtiyacınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kayıp Kaçak Bedeli Nasıl Geri Alınır

Bu konuda haklarını arayamayacak durumda olan veya uzman desteği almak isteyen kişiler mutlaka iyi bir avukattan yardım almalı ve haklarına kavuşmalıdırlar. Kayıp kaçak bedelinin geri alınması  gerektiği hususunda yeni tarihli emsal Yargıtay kararı aşağıda yer almaktadır.

Kayıp-kaçak bedeli hakkında verilen ve Dairecede benimsenen HGK’nun 21/05/2014 günlü ve 2013/7-2454 Esas, 2014/679 Karar sayılı kararında da belirtildiği üzere; Elektrik enerjisinin nakli esnasında meydana gelen kayıp ile başka kişiler tarafından kaçak kullanmak (hırsızlanmak) suretiyle kullanılan elektrik bedellerinin, kurallara uyan abonelerden tahsili yoluna gitmek hukuk devleti ve adalet düşünceleri ile bağdaştığı da söylenemez.

Öte yandan, nihai tüketici olan abonenin; kayıp-kaçak bedeli gibi davacı dağıtım şirketi tarafından faturalara yansıtılan; dağıtım bedeli, sayaç okuma bedeli, perakende satış hizmeti bedeli ve iletim bedelinin hangi miktarda olduğunu apaçık denetleyebilmesi ve hangi hizmetin karşılığında ne bedel ödediğini bilmesi, eş söyleyişle şeffaf bir hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Ne var ki, davaya konu bedeller ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca kanunun verdiği genel ve soyut yetkiye dayanarak çıkarılan yönetmelik, kurul kararları ve tebliğlerinin de,Elektrik Piyasası Kanununun temel amaçları ve ilkelerinden olan, şeffaflık ve düşük maliyetli enerji temini unsurlarını taşıdığının kabulü de mümkün değildir.

 

kayıp kaçak bedeli iadesi